null Egy szelektív hulladékgyűjtő sziget működéséről

Egy szelektív hulladékgyűjtő sziget működéséről

AJB-5814/2012

 

Ha lehetséges, célszerű a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket lakóházaktól távolabb, nagyobb térre, közintézmény elé helyezni, ahol a hasznos funkciójuk megmarad, viszont a lakosságot nem, vagy kevésbé zavarják. Szabó Máté ombudsman emellett a környezettudatos magatartás fontosságára is felhívta a figyelmet.

A szelektív hulladékgyűjtő szigetet sokan szemétlerakónak használják, a terület szemetes, a gyűjtőedényeket sokszor felborítják, alkalmatlan időpontokban ürítik azokat, és mindez zavarja a közelben lakókat – állt az alapvető jogok biztosának címzett panaszbeadványban.

Szabó Máté úgy látja, hogy a városias lakókörnyezetben nehéz olyan helyet kijelölni, amely mindenki számára elfogadható lenne. A hulladékgyűjtő sziget létesítésénél szempont a jó megközelíthetőség, a központi fekvés, és emellett az is, hogy a lehető legkisebb mértékben terhelje a környezetét. Ezért – ha lehetséges – célszerű a gyűjtőket lakóházaktól távolabb, nagyobb térre, közintézmény elé helyezni, ahol a hasznos funkciójuk megmarad, viszont a lakosságot nem, vagy kevésbé zavarják. Ha erre nincs mód, olyan helyet kell találni, ahol a működés a környezet lehető legkisebb terhelésével jár. A biztos álláspontja szerint a tárolók ürítésének időpontját úgy kell megszervezni, hogy az ne az éjszakai időszakra essen.

Vannak, akik rendszeresen a hulladékgyűjtő szigethez viszik a szemetüket is. A biztos ezzel kapcsolatban megállapította, hogy bár a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. és a kerületi önkormányzat komoly erőfeszítéseket tesz a szigetek környezetének rendben tartására, ott időről-időre feltűnnek különféle hulladékok, a terület rendszeresen szennyezett, ami sérti az Alaptörvényben is deklarált egészséges környezethez való jogot.

Az ombudsman felkérte a panaszos kerületének jegyzőjét és a Zrt. vezérigazgatóját, hogy közösen együttműködve vizsgálják meg, milyen további intézkedések szükségesek ahhoz, hogy a hulladékgyűjtő sziget környezete rendezettebb legyen. Mivel a jelenség nem egyedi, felkérte a Zrt. vezérigazgatóját arra is, hogy a szennyezett környezetű szigetek rendben tartása érdekében működjön együtt az érintett fővárosi kerületi önkormányzatokkal. Szabó Máté alapjogi biztos mindezek mellett kiemelte, hogy az illegális hulladéklerakás megelőzéséhez szükség volna a környezettudatos magatartásra, a társadalmi szemléletváltásra, aminek előmozdításában az önkormányzatoknak, a közszolgáltatóknak, az óvodai és iskolai oktatásnak, a médiának és a civil szervezeteknek egyaránt részt kell vállalniuk.

A jelentés a /documents/10180/143994/201205814.rtf/a13835cb-c0cf-405b-a3a1-49b92ddf1be0 oldalon olvasható.