null Egy idősotthonban végzett vizsgálatról

Egy idősotthonban végzett vizsgálatról

AJB-1478/2012

 

Az idősek otthonában nem volt emelt szintű az elhelyezés, mégis fizetni kellett a minőségért követelt hozzájárulást. A gyámhivatalnak kellett közbelépnie a jogszerű működés érdekében, és azért is, hogy a bentlakók megfelelő ételeket kapjanak. Szabó Máté ombudsman vizsgálata tisztázta a körülményeket, de félő, hogy másutt is előfordulnak hasonló visszásságok.

Több mint öt éve már, hogy nem lehet egyszeri hozzájárulást kérni az emelt szintű elhelyezést kínáló bentlakásos intézményekben. Az alapvető jogok biztosánál bepanaszolt idősotthonban, bár nem ilyen volt az ellátás, a beköltözés fejében mégis kérték az emelt szint többszázezer forintos díját, ráadásul ez a követelmény azután is benne maradt az önkormányzat rendeletében, hogy az egyszeri hozzájárulást előíró törvényi szabályt hatályon kívül helyezték. A gyámhivatal vizsgálatra kérte fel az Állami Számvevőszéket, ugyanis ellentmondásosak és hiányosak voltak a befizetésekről szóló igazolások és nem egyértelmű, hogy a kérdéses összegeket ki, és milyen szervezet számlájára fizette be. Az otthon fenntartója hibásan állapította meg a térítési díjat. Ez a díj szerepelt az intézmény honlapján mindaddig, amíg a gyámhivatal közbe nem lépett, és az önkormányzat új rendeletben írta elő a törvényes feltételeket.

Az ombudsmannak benyújtott panaszból az is kiderült, hogy nem volt elég változatos és tápláló az idősotthonban tálalt étel, amit többször, de eredménytelenül jeleztek a vezetőségnek. A beadványban olvasható továbbá, hogy emberibb bánásmód kellene az ott lakókkal. Az alapvető jogok biztosa a szakmai felügyeletet ellátó megyei szociális és gyámhivatalt kérte fel a vizsgálat lefolytatására. A bánásmóddal kapcsolatban nem derült fény visszásságra, az étkeztetésre vonatkozó kifogásokat azonban a tapasztalatok visszaigazolták. A gyámhivatal közbelépése és a fenntartó döntése nyomán jelentősen javult az ellátás.

A térítési díjak ügyében a gyámhivatal intézkedett és a Számvevőszéket értesítették. Az étkeztetés problémáját megoldották. Az ombudsman nem tartotta ugyan szükségesnek további intézkedések kezdeményezését, de felhívta a gyámhivatal vezetőjét az idősotthon működésének rendszeres ellenőrzésére. Szabó Máté attól tart, hogy a panaszbeadványban kifogásolt hasonló körülmények Magyarországon másutt is fennállhatnak.

A teljes jelentés olvasható a /documents/10180/143994/201201478.rtf/4db91849-f6d3-4a15-9976-633907e68be3 oldalon.