null Egy fegyház viszonyairól

Egy fegyház viszonyairól

AJB-5858/2010

 

Az ágyakon levő szivacsmatrac erősen szennyezett és nincs rajta huzat. Az emeletes ágyak instabilak, nincs rajtuk sem leesésgátló korlát, sem létra. A zárkák túlzsúfoltak, a WC-k pedig csupán függönnyel vannak leválasztva. A befogadását követően – társaival együtt – két héten át nem fürödhetett – sérelmezte a Márianosztrai Fegyház és Börtönben fogva tartott panaszos. Az ombudsman vizsgálatot rendelt el, és javaslataival a bv. intézet parancsnokához, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokához és az illetékes miniszterhez fordult.

Az intézetparancsnok arról tájékoztatta Szabó Máté országgyűlési biztost, hogy a 104 zárka közül 74-ben csupán függönnyel vannak leválasztva a mellékhelyiségek. A munkavédelmi szabályok nem írnak elő leesésgátló korlátot a két méternél alacsonyabban lévő felső ágyra, de ha igény van rá, felszerelik. Az országos parancsnok tájékoztatása szerint kétszintes ágyak esetén az ágyhoz rögzített létra használata kötelező, és a bv. szervek vezetőinek figyelmét felhívta ennek betartására.

A munkavédelmi szabályok nyilvánvalóan nem alkalmazhatóak az alvásra: a gurulás-gátlóval fel nem szerelt emeletes ágyak nem biztonságosak, balesetveszélyesnek tekinthetők – figyelmeztetett az ombudsman. A biztos arra az előírásra is emlékeztetett, hogy a szivacsmatracon legyen huzat és az elítélteknek hetente legalább egyszer lehetővé kell tenni, hogy meleg vízben fürödjenek. Erre a panaszosnak két héten keresztül nem volt módja.

A Márianosztrai Fegyház és Börtönben száz elítélt helyén 126-ot tartanak fogva. Ezzel kapcsolatban az ombudsman emlékeztetett arra, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága egy 2011. júniusi ítéletében – akkor a Budapesti Fegyház és Börtön esetében – megállapította, hogy a zsúfoltság és az egészségügyi körülmények embertelen és megalázó bánásmódot jelentenek. A bírósághoz forduló kérelmező számára nem állt rendelkezésre elegendő mozgástér, a WC pedig egyik zárkában sem volt megfelelően leválasztva, így nem biztosították a szükséges magánszférát. Az Európa Tanács Kínzás Elleni Bizottsága szerint pedig a többszemélyes zárkákban minden egyes fogvatartottnak 4 m2 mozgásteret kell garantálni.

A közigazgatási és igazságügyi miniszter egy 2010. novemberi rendeletmódosítással megszüntette a korábban előírt férőhely-normák betartásának állami kötelezettségét. Az ombudsman az egyre több fogvatartotti panaszra is tekintettel sajtóközleményekben hívta fel a figyelmet a zsúfoltsággal összefüggő súlyos emberi jogi problémákra, a 2010. évi beszámolójában pedig az Országgyűlés elé terjesztette az ügyet, most pedig megismételte a miniszternek tett ajánlását a rendelet újabb módosítására.

A biztos a panaszügyben megállapította, hogy a bv. intézet mulasztása sértette a fogvatartottak emberi méltósághoz való jogát, ezért kezdeményezte az intézet parancsnokánál, hogy minden esetben biztosítsa a fogvatartottak számára a matrachuzatot, továbbá a heti egyszeri fürdés lehetőségét. Az emeletes ágyakon a leesés-gátlók hiánya a fogvatartottak testi épségének közvetlen veszélyeztetése miatt visszás. A mellékhelyiségek függönnyel való leválasztása nem biztosítja a megfelelő magánszférát, ez és a zsúfoltság pedig – a strasbourgi bírósági döntésre is figyelemmel – embertelen és megalázó bánásmódot jelent.

A teljes jelentés olvasható a http://www.obh.hu/allam/jelentes/201005858.rtf oldalon.