null Egy elítélt erőszakos haláláról

Egy elítélt erőszakos haláláról

 

Az államnak a leghatározottabban, minden lehetséges eszközzel fel kell lépnie a fogvatartottak egyes csoportjai körében terjedő erőszakkal szemben – az állampolgári jogok biztosa arra a hírre reagált így, hogy a váci börtönben két rab agyonverte egy társukat.

A fogvatartottak alapvető szabadságjogait – közöttük emberi méltóságukat, az élethez és az emberséges bánásmódhoz való jogukat – nem csorbíthatja a szabadságvesztés büntetés. A demokratikus jogelvek és a jogállamiság megkövetelik, hogy a fogvatartás végrehajtása humánus, a társadalomba visszavezető legyen, biztosítsa az elítélt életének, testi épségének és emberi méltósághoz való jogának érvényesülését a szabadságvesztés teljes időtartama alatt – hívta fel ismét a büntetés-végrehajtás irányítóinak figyelmét Szabó Máté.

Az ombudsman az elmúlt három évben több bv. intézet állapotait a helyszínen vizsgálta és sok tekintetben javuló viszonyokat tapasztalt. Így volt ez a Váci Fegyház és Börtön esetében is. A zárkák mérete például nőtt, a zsúfoltság csökkent, a felszereltség javult, sok helyen zárhatóvá tették a mellékhelyiséget, folyóvizet vezettek be a fegyelmi zárkákba. A biztos ugyanakkor a humánus büntetés-végrehajtás érdekében szükségesnek látná, ha a börtönökben több orvost és pszichológust alkalmaznának, akik megfelelően tudnák kezelni az elítéltek mentális állapotát. Egyes helyeken elkerülhetetlen a nevelők és felügyelők létszámának növelése is. A személyi állomány viszonylagos hiánya ugyanis nehezíti az elítéltek közötti agresszió, erőszak megelőzését – állapította meg az ombudsman.

Az ombudsman megállapításaival és javaslataival a bv. országos parancsnoka is egyetértett, de a pénzügyi források hiányoznak, ezért a megoldás még várat magára – ami az életet és testi épséget veszélyeztető, a közvéleményt sokkoló újabb esetekben jelenhet meg, olyanokban, mint ami az újesztendő első napján, Vácon történt. Az ombudsman ezért sürgeti a magyarországi börtönviszonyok további és mielőbbi javítását, főként a mentálhigiénés szolgáltatások bővítését – avagy szinten tartását – ma ugyanis ez sokszor és több bv. intézetben sem kellően biztosított.