null Egy biztosítási szerződésről

A minicasco szerződés egy feltételéről

AJB 2295/2011.

 

Nem fizette be a minicasco díját, ezért a biztosító szerződési feltételeinek értelmében a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása is megszűnt – állt egy panaszbeadványban. A feltételek ilyen összekapcsolását az ombudsman a jogszabályi rendelkezésekkel ellentétesnek, a jogbiztonságot sértőnek és a tisztességes eljáráshoz való joggal szembenállónak értékelte.

A panaszos értetlenül fogadta a biztosító szerződésbontását. Valóban nem fizette be a minicasco díját, de a kötelező felelősségbiztosításét csekken átutalta, ezért sérelmezte, hogy a biztosító a választható szolgáltatás elmaradt díjfizetése miatt megszüntetett egy olyan szolgáltatást is, amit kötelezően igénybe kell venni.

A biztosító úgy tájékoztatta Szabó Máté ombudsmant, hogy a minicasco önállóan nem, csakis a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel (kgfb) együtt köthető meg. Ez a termék a kgfb szerződés almódozata, tehát a díjfizetés körülményeit a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésről szóló jogszabály rendezi. Ezért áll az a biztosító szerződési feltételei között, hogy amennyiben az ügyfél nem fizeti meg a minicasco díját, a szerződése a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel együtt szűnik meg.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának erről más a véleménye. A jogszabályok – a szolgáltatás kötelező igénybevételére tekintettel – ugyanis részletesen szabályozzák a felek szerződéses jogviszonyát. A jogszabály szerint akkor szűnik meg a kgfb szerződés, ha az ügyfél az esedékességtől számított 60 napon belül nem fizeti meg a kötelező díját. A törvény nem ad lehetőséget arra, hogy a felek a szerződés megszűnésének egyéb eseteiben megállapodjanak.

Az ombudsman ennek tisztázásával felkérte a biztosítótársaságot, úgy alakítsa át a minicasco szerződési feltételeit, hogy a minicasco díj megfizetésének esetleges elmaradása ne járjon szükségképpen együtt a kgfb szerződés megszűnésével.

A jelentés – a http://www.obh.hu/allam/jelentes/201102295.rtf oldalon olvasható.