null Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet a nemzetiségek jogaiért felelős ombudsmanhelyettes közleménye a Magyar-Lengyel Barátság Ünnepnapjáról

A magyar Országgyűlés és a lengyel Szejm 2007 márciusában a lengyel és a magyar nép történelmi barátságáról megemlékezve március 23-át a Magyar-Lengyel Barátság Ünnepnapjává nyilvánította. Bár a nemzeteink közötti történelmi, vallási és kulturális kötelékek sokszínűsége és szilárdsága széles körben ismert országaink lakói körében, e jeles nap alkalmából érdemes kiemelni azt a – viszonylag ritkábban említett – tényt is, hogy a magyarországi lengyel közösség hazánk tizenhárom államalkotó nemzetiségének egyike.

Magyarország területén sok évszázada élnek lengyelek, és bár létszámuk a történelem viharai és az országhatárok változása következtében sokszor változott, a kisebbségi lengyel közösségek és a magyar többségi társadalom viszonyát mindig egymás értékeinek megbecsülése, a harmonikus együttélés jellemezte. A két nép közötti hagyományos barátságra tekintettel lengyel nemzetiségű magyar honfitársaink saját identitásuk, nyelvi és kulturális hagyományaik ápolása mellett így a lengyel-magyar kapcsolatok fejlesztésének, e közös tradíció élővé tételének és fenntartásának is fontos tényezői.