null Az uzsora elleni állami fellépésről

Az uzsora-jelenség elleni állami fellépésről

AJB-2981/2012

 

Nem érvényesülnek ténylegesen az uzsora bűncselekmény elleni fellépés állami szabályai, ami főként a sértettek kiszolgáltatott helyzetével függ össze. Az alapvető jogok biztosa a jogérvényesítés hatékonyságának elősegítésére összehangolt kormányzati intézkedéseket javasol.

Az uzsoraszerződés a mélyszegénységben élők számára gyakran az egyetlen útja annak, hogy legalább időlegesen készpénzhez vagy nélkülözhetetlen javakhoz jussanak. A rendkívül aránytalan megállapodások csapdájából azonban külső segítség nélkül szinte lehetetlen kitörni. Az uzsora áldozatainak sorsát sokszor társadalmi közöny vagy akár nyílt, és gyakran etnikai előítéletek által is erősített ellenszenv kíséri. Az ombudsman a „Válság vesztesei – a paragrafusok fogságában" projekt részeként vizsgálta az uzsora problémáját, eljárása azonban – hatásköréből adódóan – nem az uzsorakölcsönt nyújtó személyek tevékenységének, hanem az állami szervek uzsora elleni intézkedéseinek vizsgálatára terjed ki.

Az elmúlt években az állam a polgári és a büntetőjogi szabályozás módosításával kívánt fellépni az uzsora ellen. A statisztikai adatok azonban azt mutatják, hogy az uzsora-cselekmények rendkívül kis arányban kerülnek a hatóságok látókörébe. Szabó Máté ezért jogszabály-módosítást javasolt annak érdekében, hogy a hatóságok be tudják szerezni a büntetőeljárás eredményes lefolytatásához elengedhetetlen bizonyítékokat. Az alapvető jogok biztosa azt is hangsúlyozta, hogy a nyomozó hatóságoknak törekedniük kell a megfelelő, bizalomra épülő kapcsolatot kiépítésére a helyi önkormányzatokkal, a nemzetiségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, helyi közösségekkel, a lakossággal, mert ez a jogalkalmazás hatékonyságának alapvető eleme. Szabó Máté az országos rendőrfőkapitány intézkedését kérte annak érdekében, hogy az uzsora bűncselekményt érintő rendőri kommunikáció és jogalkalmazás a jövőben mentes legyen a megbélyegző, az önhibát feltételező szemléletmódtól.

Az ombudsman fontosnak tartja az uzsora áldozatainak segítését, ezért javaslatot tett arra, hogy az érintett minisztériumok kezdeményezzék az uzsora-bűncselekmények áldozatait komplex módon segítő krízis-kezelő szolgáltatás létrehozását. Az alapvető jogok biztosa jelentésében hangsúlyozta továbbá, hogy kizárólag jogi eszközökkel nem lehet felszámolni az uzsorát, ehhez az azt kiváltó élethelyzetet kell megváltoztatni. Azt javasolta ezért, hogy a társadalmi felzárkózást segítő intézkedések kidolgozása során a jogalkotó hasznosítsa az eddigi mikro-hitelezési programok tapasztalatait.

A jelentés a /documents/10180/143994/201202981.rtf/e6db9a67-aaba-43f8-9f87-65b3a3e4f1f8 oldalon olvasható.