null Az ütköző törvényekről

Ütköző törvények, sérülő ügyféljogok

– az ombudsman törvénymódosítást kezdeményez

AJB 5616/2009

 

A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szerint kötelező kiadni az ügyintézők szabadságát, és ilyenkor elrendelhető az igazgatási szünet. Egy másik, a közigazgatási eljárást szabályozó törvény viszont előírja a 30 napos ügyintézési határidőt, amit az igazgatási szünet se szakíthat meg. Az ombudsman az ellentmondás feloldására szólított fel.

Az ellentmondás valójában nem a hivatalok, hanem az ügyfelek, az állampolgárok jogainak érvényesülését korlátozza. Ez történt egy panaszos esetében is. Beadványából kiderült, hogy az illetékes kerületi gyámhivatal a 30 napos határidőn belül azért nem indított eljárást az átmeneti nevelésben élő gyermek hétvégi láthatásának szabályozására, mert közbejött a hivatalnokok szabadságideje, az igazgatási szünet. A kisgyermek ezért csak jelentős késéssel találkozhatott édesapjával, sőt, az eljárás még akkor is folyamatban volt, amikor az ombudsman az ügyről készült jelentését írásba foglalta.

A késedelmesen megkezdett eljárás, az érdemi döntés hiánya a tisztességes eljárásához való, továbbá a gyermek kapcsolattartáshoz való jogát sérti – állapította meg Szabó Máté ombudsman.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa javasolta az önkormányzati miniszternek, hozza összhangba a közigazgatási eljárásról szóló törvény és a köztisztviselők jogállását szabályozó törvény most ellentmondásban lévő egyes rendelkezéseit. Az eljárási törvény szerint ugyanis az igazgatási szünet az eljárási határidőket nem szakítja meg, vagyis az eljáró hatóságnak – függetlenül az ügyintéző kiadott szabadságától – az általános, 30 napos határidőn belül kell döntést hoznia.

(A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény 23. §-ával 2009. október 1-jei hatállyal módosított szabály szerint az általános eljárási határidő 22 munkanap!)