null Az ügyvédi letét kezeléséről

Az ügyvédi letétek kezeléséről

AJB-3106/2012

 

Többletteher, megnövekedett felelősség, ugyanakkor nincs megfizetve és lehetőséget ad a visszaélésre. Az ombudsman az ügyvédi letétek kezelésével kapcsolatos szabályokat vizsgálta.

Az ügyvédi letét lényege az, hogy a szerződő felek – biztosítékként, meghatározott rendeltetéssel – pénzt helyeznek el az ügyvédnél. Erről külön szerződés készül és az ügyvéd a letéti pénzt kizárólag a szerződésben szereplő célra használhatja, és aszerint fizetheti ki.

Az alapvető jogok biztosa, Szabó Máté Az ügyvédség helyzete, az ügyvédek és hozzájuk fordulók jogainak védelme című projektjének keretében vizsgálta a letétek kezelésével kapcsolatos problémákat, az utóbbi években ugyanis számos egyedi panasz érkezett hivatalához a témában. Az ombudsman szerint az ügyvédeknek a letéttel kapcsolatos eljárás olyan többletfelelősség és teher, amely nincs megfelelően díjazva, hiszen az a polgári jogi ügyletnek csak kapcsolt része.

Nehéz gazdasági helyzetben megnövekszik a jogtalan felhasználás esélye, lehetősége. A letétkezeléssel kapcsolatos anomáliák a gyakorlatban rendkívül súlyos következményekkel járnak mind a szerződő fél, mind az ügyvéd számára. Az ügyfelek szempontjából a jelenlegi szabályozás teret enged az esetleges ügyvédi visszaéléseknek, különösen akkor, ha a letéti összeg nem kerül letéti számlára. A felek közötti jogvita esetén pedig a letétet mindegyik fél magának követelheti, ami nehéz helyzetbe hozhatja a letéti összegért felelős ügyvédet.

Az ombudsman jelentése idézi a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének műhibákkal foglalkozó 2011-es összefoglalóját, amely szerint „továbbra is aggasztóan sok az ügyvédi letéttel összefüggő károkozás". Az alapjogi biztos megállapította, hogy az ügyvédi letét kezelésével kapcsolatos jelenlegi szabályok akadályozhatják a jogbiztonság követelményének érvényesülését. A Magyar Ügyvédi Kamara és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium között elkezdődött az egyeztetés a letétkezelés reformjáról, ezért Szabó Máté eddig még nem tett konkrét javaslatokat. Felkérte azonban a minisztert és a Kamara elnökét, hogy az ügyvédséget közvetlenül érintő szabályok megalkotásánál szenteljenek különös figyelmet az állampolgárok jogbiztonsághoz fűződő joga érvényesülésének.

A jelentés a /documents/10180/143994/201203106.rtf/4a6d75bd-0ced-4c5a-bc5a-0d4508ed9761 oldalon olvasható.