null Az ügyvédi kirendelés szabályozásáról

Az ügyvédi kirendelés szabályozásáról

AJB-3107/2012

 

A bírósági szakaszt megelőző büntetőeljárás során – ha a terhelt nem tudja megfizetni az ügyvédet – a vád sikerességében érdekelt hatóságok választanak neki védőt. Az ügyvédek ilyen kirendelésének jelenlegi rendszere nem szolgálja az alkotmányos alapjogok hatékony érvényesülését – állapította meg Szabó Máté ombudsman az ügyvédségről szóló átfogó vizsgálatának újabb jelentésében.

Az ombudsman szerint a jelenlegi rendszer lehetőséget teremt arra, hogy a nyomozó hatóság és a védő között egyes esetekben függőségi viszony alakuljon ki. A védelmet ellátó ügyvédek egy része például a kirendelésekből kénytelen megélni, így felvetődik annak lehetősége, hogy a védő még szükség esetén sem fog szakmailag konfrontálódni a megélhetését kirendelésekkel segítő hatóságokkal.

A védelemhez való alapjog érvényesülését, a kirendelt védő jogintézményének hatékonyságát csökkenti az a jogszabályi környezet, amely összességében méltatlan körülményeket teremt a kirendelt védők számára. 1996-ban az akkori ombudsman már felhívta a figyelmet a védelemhez való alapjog formális érvényesülésére – és ez most sincs másként, derül ki az alapvető jogok biztosának újabb jelentéséből. A kirendelések mai rendszere helyett a biztos véleménye szerint a szakmai kamara által elfogadott és támogatott módszertan segítségével, az általános és az egyéni minőségbiztosítás garantálása mellett kell kiválasztani a védő személyét – fogalmazza meg a jelentésben a biztos.

A kirendelt védő jogintézményének jelenlegi szabályozása sérti a jogbiztonság követelményét, a védelemhez, valamint a tisztességes eljáráshoz fűződő alapjogot. Szabó Máté egyúttal azt ajánlotta a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara, a Magyar Helsinki Bizottság és az alapvető jogok biztosa javaslatainak figyelembevételével tekintse át a védők kirendelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket és kezdeményezze azok módosítását.

A jelentés a /documents/10180/143994/201203107.rtf/450c93fc-196f-451b-8a92-fbdf3297541e oldalon olvasható.