null Az ügyvédi kamara fegyelmi szabályzatáról

Az ügyvédi kamara fegyelmi szabályzatáról

AJB 2881/2010.

 

A jogállamiság alkotmányos elvéből levezethető jogbiztonságot sértheti a Magyar Ügyvédi Kamara fegyelmi szabályzatának egy rendelkezése – állapította meg az állampolgári jogok országgyűlési biztosa. Szabó Máté felkérte a Kamara elnökét, hogy a fegyelmi szabályzatot hozza összhangba az ügyvédekről szóló törvény rendelkezéseivel.

A panaszos úgy látta, hogy az adásvételi szerződése megkötésével megbízott ügyvéd számos fegyelmi vétséget követett el – ám a Pest Megyei Ügyvédi Kamara elnöke a beadványában leírtakról nem indított vizsgálatot. Az elutasítás indoklása szerint a „rendelkezésre álló iratok alapján megállapítható, hogy panaszolt ügyvéd nem követett el fegyelmi vétséget". A beadványozó a határozatot megfellebbezte, a Magyar Ügyvédi Kamara azonban helybenhagyta a Pest Megyei Ügyvédi Kamara határozatát. A panaszos ezután fordult az ombudsmanhoz.

Szabó Máté a Kamara fegyelmi szabályzatát áttekintve ellentmondást talált az ügyvédekről szóló törvény és a szabályzat egy rendelkezése között. A törvény azt tartalmazza, hogy a fegyelmi vétség gyanújának megállapítása az előzetes vizsgálat során történik meg. A fegyelmi szabályzat ezzel szemben lehetővé teszi az előzetes vizsgálat megtagadását abban az esetben, ha a bejelentés nyilvánvalóan megalapozatlan vagy a bejelentett tények alapján nem állapítható meg a fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja.

Az ombudsman álláspontja szerint a területi kamra elnökének az előzetes vizsgálatot minden beérkező panasz esetén meg kell indítania, hiszen az előzetes vizsgálat során lehet megállapítani, hogy a panasz megalapozatlan vagy megalapozott. Az ügyvédekről szóló törvény indoklása szerint is azért szükséges az előzetes vizsgálat, mert sok esetben ennek során válik nyilvánvalóvá, hogy a cselekmény súlya nem indokolja a fegyelmi eljárás megindítását.

A biztos ennek szellemében emlékeztetett arra, hogy egyrészt a törvény is kimondja: a kamara által elfogadott szabályzat nem lehet ellentétes jogszabállyal. Másrészt nem lehet megállapítást tenni anélkül, hogy ne vizsgálnák meg érdemben a panaszt, az érdemi vizsgálat pedig feltételezi az előzetes vizsgálat megindítását.

Az ombudsman ennek alapján felkérte a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét, kezdeményezze a kamara teljes ülésén a fegyelmi szabályzat olyan módosítását, amely megfelel az ügyvédekről szóló törvény rendelkezéseinek.

A jelentés – a http://www.obh.hu/allam/jelentes/201002881.rtf oldalon olvasható.