null Az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának ülésén vett részt az ombudsman és a nemzetiségi ombudsmanhelyettes

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa és dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes 2020. június 29-én részt vett az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága ülésén, amelyen az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2019. évi tevékenységéről benyújtott, B/8769. számú beszámolót tárgyalták. Dr. Kozma Ákos ombudsman beszámolójában az őszinte beszéd fontosságát hangsúlyozta. 

A bizottság tagjai az alapvető jogok biztosa, valamint a nemzetiségi ombudsmanhelyettes expozéja után kérdéseket tettek fel a beszámolóval kapcsolatban. A kérdések megválaszolását követően a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – támogatta és az Országgyűlés számára elfogadásra javasolta.