null Az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának ülésén vett részt az ombudsman és két helyettese

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa, dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes, valamint dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes 2021. május 26-án részt vett az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának ülésén, amelyen az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2020. évi tevékenységéről szóló B/15278. számú beszámolót tárgyalták. 

Az alapvető jogok biztosának expozéja után a bizottság tagjai kérdéseket tettek fel a beszámolóval kapcsolatban. A kérdésekre adott ombudsmani választ követően az Igazságügyi Bizottság az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett – az Országgyűlés számára elfogadásra javasolta.