null Az ombudsmani hivatal az ENSZ faji diszkrimináció elleni bizottságának genfi ülésén

Az alapvető jogok biztosa hivatala és a nemzetiségi ombudsmanhelyettes munkatársai részt vettek és felszólaltak az Egyesült Nemzetek Szervezete Faji Diszkrimináció Felszámolásával Foglalkozó Bizottság (Committee on the Elimination of Racial Discrimination – CERD) genfi ülésén.

A Bizottság a faji megkülönböztetés valamennyi formájának felszámolásáról született, 1969-től hatályos ENSZ-egyezmény végrehajtását ellenőrzi a tagállamokban, amelyek kétévente jelentést készítenek az Egyezményben foglalt kötelezettségek teljesítéséről.

A testület 2019. április 23. és május 10. közötti, 98. ülésszakának egyik kiemelt témája volt Magyarország időszaki jelentésének megtárgyalása is. Erre az ülésre külön meghívást kapott  az Alapvető Jogok Biztosa Hivatala mint az ENSZ A-státuszú nemzeti emberi jogi intézménye (NHRI).

A Magyarországon élő nemzetiségi közösségek helyzetének ismertetésére a napirend 10 perces időtartamot biztosított az ombudsmani hivatal munkatársai számára. A felszólalásban elhangzott, hogy a 13 magyarországi nemzetiség kulturális autonómiájának, szervezeteinek, önkormányzatainak támogatása, a jogi környezet megfelel az uniós követelményeknek, és ez csaknem egyedülálló Európában. Az ombudsman és a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettese jelentéseire, illetve elvi megállapításaira alapozva a felszólalás felhívta a figyelmet a roma integrációs folyamatot érintő több olyan kiemelt kérdésre is, amelyekben az elmúlt években előrelépések történtek, de a helyzet komplex rendezése érdekében további hosszabb távú intézkedések is szükségesek.

Ehhez egyebek között szükséges a romák helyzetének javítása a társadalmi felzárkózatás stratégiájának továbbfejlesztésével: elsősorban a szegregált térségekben a hatékony oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása vagy megteremtése, továbbá a roma népesség foglalkoztatásának, megélhetésének támogatása. Mindehhez hozzátartozik a fellépés a gyűlöletbeszéd és a gyűlölet-bűncselekmények ellen, vagy például a romákkal, de más nemzetiségekkel kapcsolatos ismeretek átadása is.

Az alapvető jogok biztosa és a nemzetiségi biztoshelyettes él az ombudsmani tevékenységhez biztosított valamennyi lehetőséggel, hogy fellépjen a rasszizmus és a faji megkülönböztetés összes formája ellen, beleértve a célzott vizsgálatokat, ajánlásokat, együttműködve a nemzetiségi szervezetekkel, a panaszosokkal, az egyházakkal, a civil szervezetekkel, a jogi és törvényalkotó intézményekkel, az ENSZ jogvédő intézményeivel – hangzott el a Faji Diszkrimináció Felszámolásával Foglalkozó Bizottság genfi ülésszakán.