null Az ombudsmani beszámoló bizottsági fogadtatásáról

Egyöntetű igen az ombudsman beszámolóira

 

Ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta és általános vitára alkalmasnak minősítette Szabó Máté ombudsman 2008-as és 2009-es beszámolóját az Országgyűlés Ifjúsági, Szociális, Családügyi és Lakhatási Bizottsága.

Elismeréssel fogadták a két beszámolóban foglaltakat a bizottság tagjai, akik – kormánypárti, és ellenzéki oldalról is – szakmai szempontok alapján elemezték az állampolgári jogok országgyűlési biztosának szerepét. Szabó Máté ombudsman a beszámolókhoz fűzött szóbeli kiegészítésben arra emlékeztetett, hogy a hozzá forduló állampolgárok nagy része szociális problémákat panaszol. A biztos feladata az is, hogy az alapjogok érvényesülését segítő tevékenységében különösen figyeljen a rászoruló, érdekeiket bajosabban érvényesítő, panaszügyeiket mégis ritkábban benyújtó emberek helyzetére – mondta. Ez indította arra, hogy átfogó projektjeiben, minden évben más ilyen csoport körülményeit vizsgálja: két éve a hajléktalanokét, tavaly a fogyatékossággal élőkét, idén az idősekét – és teljes hivatali ideje alatt, évente változó témákkal a gyermekekét. Ugyanakkor általános, európai és hazai gondnak is látja, hogy miközben mind több a szociális jellegű panaszok száma, egyre apad a megoldáshoz szükséges forrás.

A képviselők hozzászólásukban hasznosnak, tanulságosnak nevezték az ombudsmani beszámolót, illetve azt a szerepet, amelyet az állampolgári jogok országgyűlési biztosa a szociális, idősügyi, gyermekjogi problémák feltárásában vállalt. Az idősek jogérvényesítésének helyzetét feltáró idei projekttel összefüggésben például Iván László professzor (FIDESZ) fontosnak nevezte azt, hogy a mindennapi panaszok alapján megállapítsák az időskori problémák diagnózisát, aminek alapján megfogalmazhatók a megoldások. Szabó Máté erre úgy reagált, hogy az ombudsman a tünetek feltárásában és a diagnózis felállításában segíthet, a teendők már a jogalkotó feladatkörébe tartoznak.

Szűcs Erika (MSZP), volt szociális és munkaügyi miniszter az ombudsmantól kapott információkat és javaslatokat nevezte fontosnak – ezekből jócskán jutott hajdani minisztériumának – és azt javasolta, hogy rendszeresítsék a bizottság és a biztos eszmecseréit.

Dr. Stágel Bence (KDNP) hasznosnak nevezte az ombudsman beszámolóiban olvasottakat, és elsősorban konkrét panaszügyekre volt kíváncsi. Czunyiné dr. Bertalan Judit (FIDESZ) az ombudsman gyermekjogi projektje kapcsán a befogadó társadalom szükségességéről beszélt, mert alapvető jogaik érvényesítésében a gyermekek hátrányban vannak másokkal szemben. Dr. Varga László (MSZP) azt javasolta, hogy – mert éppen a leginkább rászorulók tudnak a legkevesebbet az ombudsman intézményéről – őket kampányban is meg kellene szólítani. Vágó Gábor (LMP) a beszámolókat támogatva a hajléktalanok helyzetével kapcsolatos idei ombudsmani megszólalásokat hiányolta. Baráth Zsolt (Jobbik) pedig a speciális nevelési szükségletű gyermekek ellátásának problémáját mutatta be annak tükrében, hogy bezárták az ilyen ellátást nyújtó Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetet: a gyermekpszichiátriai ellátás mai intézményei a képviselő szerint nem töltik be maradéktalanul ezt a funkciót. A bizottság elnöke Sneider Tamás (Jobbik) a gyermekvédelmi jelzőrendszer működését bírálta.

Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága Szabó Máté válaszai után egyhangúlag elfogadta és általános vitára alkalmasnak nevezte az állampolgári jogok országgyűlési biztosának 2008. és 2009. évi beszámolóját.