null Az ombudsman kishantosi ügyben kiadott jelentésének szélesebb összefüggéseiről

Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekei védelmét ellátó helyettesének a kishantosi állami földek haszonbérbe adásával kapcsolatos közös jelentése különös hangsúllyal igazolja, hogy az alkotmányos demokrácia működésének nélkülözhetetlen feltétele az alapjogi biztos folyamatos és szoros együttműködése az Országgyűléssel, az országgyűlési bizottságokkal, azok tisztségviselőivel, az országgyűlési képviselőkkel, a Kormány tagjaival és szakmai szervezetekkel. A folyamatos szakmai párbeszéd hozzájárul a jogalkotás és a jogalkalmazás helyes arányainak és szükséges egyensúlyának, az esetleges eltérő jogalkalmazási gyakorlat egységessége megteremtéséhez. A politikának, a jog művelőinek és az érintett szakmáknak közösen és együtt kell munkálkodniuk egymással, mert az esetleges bizonytalanságok a jogállami alapértékek sérelméhez vezethetnek, de a szakmai döntések hatásfokát is ronthatják.

A biztos és helyettesei a minél szélesebb körű konzultációra való törekvést tartják – mind az egyedi ügyekben, mind a koncepcionális kérdésekben – a fejlődés ösztönzőinek és mozgatórugóinak, ezért azokat a jövőben a biztos és helyettesei a korábbiaknál is erősebb alapokra kívánják helyezni. Véleményük szerint ugyanis ez nagyban javíthatja az ombudsman széles körű, és komplex ellenőrző tevékenységének eredményességét, a megalapozott ombudsmani álláspontok kialakítását és azok elfogadását.

Ezt az újragondolt ombudsmani szemléletet példázza az ombudsmannak és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének a kishantosi termőföld területek haszonbérbe adását érintő közös vizsgálata, amely szempontrendszerének kialakításában és a vizsgálat irányainak pontosabb meghatározásában dr. Szili Katalin országgyűlési képviselő asszonynak, az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága elnökének beadványa nyújtott sokrétű segítséget. Meggyőződésük, hogy a hasonló együttműködés, a további közös gondolkodás mélyítésével és az együttműködés szélesítésével egyre magasabb szinten valósulhat meg az emberi jogok komplex védelme.