null Az ombudsman és a minisztérium a hulladékgazdálkodás szabályozásáról

Az ombudsman és a minisztérium a hulladékgazdálkodás szabályozásáról

AJB-1007/2011

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium megfontolásra érdemesnek tartja Szabó Máté ombudsman javaslatait, amelyeket a hulladékszállítás szabályozásával kapcsolatban tett. A minisztérium tájékoztatása szerint folyik a jogszabályi rendelkezések áttekintése és szükséges módosításuk előkészítése.

A hulladékgazdálkodás törvényi szabályozása ma még több kérdésben is lehetőséget ad az eltérő önkormányzati gyakorlatra, ami csorbítja a jogbiztonságot, és közvetve az egészséges környezethez való jogot is – állapította meg az állampolgári jogok országgyűlési biztosa.

Szabó Máté a hulladékgazdálkodásról szóló törvény tervezetével kapcsolatban már jelezte, hogy a szolgáltatás-ellenszolgáltatás egyenértékűsége érdekében szükséges jogszabályban rendezni a hulladék begyűjtésére szolgáló edények fajtáinak és méretének választhatóságát. Az állampolgárok sok panaszban kifogásolják, hogy az ingatlantulajdonosok 120 literesnél kisebb szemetes edényt nem vehetnek igénybe. Ez, valamint a túlságosan gyakori szemétszállítás a biztos szerint nem ösztönöz sem a hulladék mennyiségének csökkentésére, sem a szelektív hulladékgyűjtésre – pedig várhatóan növekszik azok száma, akik a hulladékot különválogatva gyűjtik, a biológiailag lebontható fajtát pedig komposztálással hasznosítják. Nekik a maradék begyűjtéséhez kisebb edényeket, és/vagy a ritkább elszállítás lehetőségét kellene biztosítani. A minisztérium a felvetést fontosnak tartja és foglalkozik vele a jogszabály-előkészítés folyamatában.

Megfontolásra érdemesnek tartja a Vidékfejlesztési Minisztérium azt az ombudsmani javaslatot is, hogy tovább finomítsák a hulladékszállítás során adható kedvezmények eldöntésének önkormányzati jogosultságát. Az ingatlantulajdonosok között sok az idős, valamint egyedül élő ember, akik az ombudsmannak küldött panaszaikban kifogásolják a közszolgáltatás kötelező igénybevételét, illetve a díj mértékét. Számos önkormányzat példaértékűen, kedvezményekkel kezeli az idősek, egyedülállók, illetve a kevesebb hulladékot termelők helyzetét. Szabó Máté a kedvezmények minden önkormányzatra kiterjedő, egységesebb szabályozását és annak ellenőrzését látja szükségesnek. Ide tartozik például a szolgáltatás szüneteltetése, az ingatlant csak ideiglenesen használók díjfizetése és annak meggondolása is, hogy indokolt és megengedhető-e a lakosság terhelése újabb fizetési kötelezettséggel.

Szabó Máté egyetért a szelektív hulladékgyűjtés tervével, de tudatában kell lenni annak is, hogy ez az új rendszer új költségekkel is jár majd. Az új hulladékgazdálkodási törvény elfogadásán túl aktív szemléletformálásra is szükség van a tudatos fogyasztás, a hulladéktermelés csökkentése, a szelektív hulladékgyűjtés, az újrahasznosítható szerves hulladék komposztálásának előmozdítása, a kötelező közszolgáltatás céljainak elfogadása érdekében – fogalmazta meg az ombudsman.