null Az ombudsman beszámolója 2009-es munkájáról

A válságkezelés válsága?

– az ombudsman beszámolója 2009-es munkájáról

 

Az akut pénzhiány, a folyamatos átszervezések következtében éppen azok az intézmények kerülnek válságba, amelyek valamiféle segítséget, menedéket nyújthatnának a válság idején rászorulóknak. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa éves parlamenti beszámolójában a 2009-es tevékenységéről azt írta, hogy az ő területén egyre több a panasz, miközben azok okainak feltárására, kezelésére egyre kevesebb erőforrás jut.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának beszámolója összefoglalást ad a 2009-es év legfontosabb ombudsmani vizsgálatairól, a legérdekesebb és legtanulságosabb esetekről. A biztos beszámolójában is hangsúlyozza a proaktív, kezdeményező, a problémáknak elébe menő, a megelőzésre is hivatott alapjogvédelmi tevékenység jelentőségét. Szabó Máté hivatalból indított kiemelt vizsgálatai középpontjában 2008-ban a hajléktalanok, a gyülekezési jog és a gyermekek jogai álltak. 2009 a gyermekjogok, a fogyatékos emberek jogai, az egyéni és közösségi közlekedés joga, a sztrájkjog éve volt, 2010-ben pedig az egyik legfontosabb terület a pénzügyi-gazdasági válság hatása az állampolgárok jogaira.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa 2009-ben az egyik legsúlyosabb jogsérelemre, a gyermekeket érintő erőszak problémájára, annak megelőzésére koncentrált. Ennek kapcsán megállapította, hogy a gyermekvédelmi jelzőrendszer nem elég hatékony, kevés a képzett szakember, a benne részt vevők együttműködésén is javítani kellene. Az iskolai erőszak megelőzésében kiemelkedő a pedagógus társadalom szerepe és tevékenysége, de az intézményi kereteket szűkíti a forráshiány.

A fogyatékossággal élők alapjogainak védelmében kezdeményezett projekt egyik legfontosabb megállapítása az, hogy az érintettek egészségügyi, szociális ellátásának, képzésének, foglalkoztatásának nehézségei nem orvosolhatók társadalmi szemléletváltozás, az elfogadás és befogadás nélkül. 2009-ben a cselekvőképességet korlátozó gondnokság problémája, a választójog érvényesülésének nehézségei, a bentlakásos intézmények anomáliái álltak előtérben. Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet bezárását követő utóvizsgálat pedig megállapította, hogy az ellátás korábban kifogásolt területi aránytalanságait csak részben sikerült megoldani, hiányoznak a fekvőbeteg ellátó helyek, egyes régiók pedig teljes egészében ellátatlanok.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának közlekedési projektje a parkolási társaságok eljárásával kapcsolatban azt mutatta ki, hogy sérti a jogbiztonságot, ha a szabálytalan parkolás tényét nem bizonyítják megfelelően, hanem pusztán a nyilvántartásban szereplés tényét tekintik bizonyítéknak. A tömegközlekedés szolgáltatóinak jegyellenőrzési, pótdíjazási gyakorlata, az ellenőrök magatartása állandó és visszatérő témaként szerepelt a vizsgálatokban, a bérletek utólagos bemutatásának díját pedig éppen az ombudsman javaslata alapján csökkentette a BKV.

A jogi és társadalmi viták indokolták a sztrájkhoz való jog, és az érintett emberek, az utasok jogainak vizsgálatát. A társadalom jelentős részét érintették például a közszolgáltatók, főként a személyszállítást végző társaságok dolgozóinak sztrájkjai, amelyekkel kapcsolatban igen sok panasz érkezett a biztoshoz. A sztrájk esetén biztosítandó elégséges szolgáltatás ügyében az ombudsman arra hívta fel a figyelmet, hogy a sztrájktörvény mai formájában nem teszi érdekeltté a feleket a megegyezésben, aminek a lakosság látja kárát.

A 2009. évi beszámoló külön fejezetben mutatja be a büntetés-végrehajtás ellenőrzésének vizsgálat-sorozatát. Szabó Máté munkatársaival az esetek jelentős részében előzetes bejelentés nélkül, személyesen látogatott el börtönökbe. A fiatalkorúak bv. intézeteiben például a túlzsúfoltság gerjeszti az erőszakot, a legtöbb helyen kevés a gondozó személyzet, a pszichológus. Van, ahol a zárkák igen lelakottak, az elektromos vezetékek balesetveszélyesek, és van, ahol európai színvonalon, jó feltételekkel helyezik el a fogvatartottakat. Általános probléma a személyzet szükségesnél alacsonyabb létszáma, túlterheltsége, és a fogvatartottak foglalkoztatása se mindenütt megoldott.

2009-ben 42 százalékkal nőtt meg a panaszok száma, és mivel a hivatal többszöri jelzés ellenére sem kapott külső segítséget, az állampolgári jogok országgyűlési biztosának munkatársai megfeszített munkával sem tudták feldolgozni a 6752 panasz mindegyikét.

A „válságkezelés válsága" ide is begyűrűzött.