null Az ombudsman az országos népfőiskolai mozgalmak állami támogatásával kapcsolatos problémákról

Az alapvető jogok biztosa szerint a jogbiztonság követelményét veszélyezteti, ha nem kiszámítható a népfőiskolák már jóváhagyott működési támogatásának kifizetése. Az ombudsman az összegek nagyságát, azok változását nem vizsgálhatja, mert az szakpolitikai és gazdaságpolitikai kérdés, de arra felhívja a Kormány figyelmét, hogy a kiszámíthatatlanság és a támogatások tartós elmaradása végső soron egy alkotmányosan szükséges közfeladat ellátását is veszélyeztetheti.

Az oktatási rendszeren kívül működő, az élethosszig tanulással, főként a hátrányos helyzetű térségekben élők esélyeit javító oktatással-képzéssel foglalkozó népfőiskolai mozgalom anyagi támogatásáról a kulturális törvény annyit ír elő, hogy azt a kultúráért felelős minisztérium éves költségvetésében kell biztosítani. Székely László alapjogi biztosnak egy beadványozó azt panaszolta, hogy már 2004-től folyamatosan csökken a működés állami finanszírozása, illetve előfordult, hogy a megállapított támogatások sem jutottak el az intézményekhez. A panaszos szerint nem kaptak választ arra, hogy miért késik, szünetel a hátrányos helyzetű térségekben található kistelepüléseken élő, nemegyszer alacsony képzettségű emberek közművelődésbe való bekapcsolódását szolgáló, népfőiskolai típusú oktatás támogatása.

 Az országos szervezetű népfőiskolai mozgalmak nem csupán a művelődéshez való joggal kapcsolatos lényeges közfeladatot látnak el, hanem a civil autonómia védelme, az önkéntesség előmozdítása mellett a kulturális esélyegyenlőség elvének hordozói – emelte ki az alapjogi biztos. Jelentésben ugyanakkor azt is tisztázta, hogy nem vizsgálhatta a szűkebb értelemben vett költségvetési finanszírozással kapcsolatos részkérdéseket, azok ugyanis önmagukban nem alkotmányossági problémák, hanem alapvetően gazdaságpolitikai, szakpolitikai döntések, amelyek a kulturális ügyekért felelős tárca felelősségi körébe tartoznak.

Az Országgyűlés a mindenkori költségvetés teherbíró képességet vagy a szakmapolitikai prioritásokat figyelembe véve mérlegelheti, hogy az országos népfőiskolai mozgalmak támogatására mekkora összeget irányoz elő. Az ombudsman jelentése ezzel együtt felhívja a figyelmet: a jogbiztonság érvényesülése megkívánja, hogy kiszámítható legyen a már megállapított és végrehajtandónak nyilvánított működési támogatás kifizetése akkor is, ha nincs külön előírás a támogatás kiutalásának határidejére, ütemezésére. Az alapjogi biztos szerint a Kormánynak ügyelnie kell arra, hogy a támogatás tartós és jelentős elmaradása ne sodorja veszélybe az egyes támogatott intézmények létét és működését.

Az ombudsman megkereste a kultúráért felelős államtitkárt, akinek a válaszból kiderült, hogy a minisztérium – rendkívüli kormányzati zárolás miatt – 2012-ben csaknem egy évvel az éves költségvetés elfogadását követően, 2012 decemberében kötötte meg a támogatási szerződést a három kedvezményezett országos hatáskörű népfőiskolával, a 2012-es támogatást pedig csak 2013 februárjában folyósították. A biztos szerint ez a jelentős késedelem a jogbiztonság követelményével összefüggő visszásságot okozott.

Székely László alapjogi biztos ezért felkérte a minisztert, hogy az érintett országos népfőiskolai szervezetekkel együttműködve tekintse át, mely feladatok ellátásához indokolt a jövőben állami támogatást rendelni, illetve milyen jogszabályi szintű, és más garanciákkal lehet megteremteni és javítani a jogbiztonságot, a tervezhetőséget, a kiszámíthatóságot.