null Az ombudsman az Átmeneti Rendelkezések megsemmisítéséről hozott alkotmánybírósági határozatról

Az ombudsman az Átmeneti Rendelkezések megsemmisítéséről hozott alkotmánybírósági határozatról

Az alapvető jogok biztosa, Szabó Máté üdvözli az Alkotmánybíróság határozatát, amely az ombudsman indítványának helyt adva formai hiányosságok miatt, azok tartalmi vizsgálata nélkül megsemmisítette az Alaptörvény Átmeneti rendelkezéseinek egyes, általa kifogásolt elemeit.

A testület kimondta, hogy az Országgyűlés túllépett az Alaptörvényben foglalt jogalkotási felhatalmazáson, amikor az Alaptörvény Átmeneti Rendelkezései közé olyan szabályokat is beiktatott, amelyek nem átmeneti rendelkezéseket tartalmaznak. Az Alkotmánybíróság indoklásában egyértelművé tette azt is, hogy az Országgyűlést alkotmányozóként is kötik a jogalkotási, eljárási előírások, az ezek megsértésével hozott szabályok érvénytelenek.

Az alapvető jogok biztosának indítványa szerint a jogállamiság érvényesülése szempontjából problémás Átmeneti Rendelkezések önmagát az Alaptörvény részének minősítette, így kívánta kikerülni, hogy a benne foglalt rendelkezések tartalmi szempontból összevethetőek legyenek az Alaptörvény garanciális szabályaival, elveivel. Az ombudsman indítványában külön is hangsúlyozta, hogy súlyos veszélyeket rejtene magában, ha az Átmeneti Rendelkezések alapján meghozott törvények magával az Alaptörvénnyel, annak alapjogi szabályaival kerülnének ellentmondásba.

Az alapvető jogok biztosa az Alkotmánybíróság határozatában az Alaptörvény elsődlegességének garanciáját látja megtestesülni, amelyből egyértelműen kiolvasható, hogy az nem válhat a pillanatnyi politikai érdekek kívánság-listáinak gyűjteményévé, hanem a jogállamiság és a jogrendszer stabilitása tartós alapjának kell lennie. Az ombudsman a testület legutóbbi határozata – valamint a 2012. évben hozott más határozatok – alapján azt is megállapította, hogy hatékonyan működik az a rendszer, amelyben az állampolgárok kezdeményezhetik, hogy az alapvető jogok biztosa utólagos normakontrollért forduljon az Alkotmánybírósághoz.