null Az ombudsman a kegyeleti méltóság megőrzéséért AJB 869/2010

Útrövidítés a temetőn át? Az ombudsman a kegyeleti méltóság megőrzéséért

AJB 869/2010

 

Kisebb bűncselekményekre is lehetőséget ad, hogy nem őrzik a pesterzsébeti temető hátsó bejáratát, a temetőn átvágó kerékpárosok, gyalogosok forgalma pedig sérti a látogatók kegyeleti jogát. A főbejáratnál behajtási díjat szednek, amire viszont az üzemeltetőnek nincs törvényi felhatalmazása.

A temető a kegyeleti jog gyakorlásának helyszíne. Törvény is kimondja, hogy a tulajdonos feladata a temető kegyeleti méltóságának őrzése – emlékeztetett egy panaszos beadványa nyomán Szabó Máté. A törvény azt is meghatározza, hogy a temetőt a tulajdonos bekeríti, az üzemeltető pedig megállapítja a látogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt, valamint gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról.

A biztos szerint a megfelelő szintű őrzés nem biztosított, ha van ugyan kerítés, hivatalos nyitvatartási idő és van portaszolgálat a főbejáratnál – azonban más bejáratot nem őriznek. Az őrizetlen kapun át a temetőbe bárki, bármikor bejuthat, függetlenül attól, hogy az intézmény a látogatók előtt nyitva áll-e és a szolgáltatások biztosítva vannak-e. Az ombudsman fenntartja a hivatali elődjének álláspontját, amely szerint indokolt lehet, hogy egyes temetők, temetőrészek műemléki értékeinek, nemzeti, kulturális és kegyeleti jelentőségének, a látogatók méltóságának és a sírhelyek biztonságának védelme érdekében kamerás figyelő rendszert alkalmazzanak.

A főváros közgyűlésének egy rendelete szabályozza, hogy a köztemetőben kerékpárral közlekedni csak a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. (BTI) dolgozói jogosultak, de ők is csak munkavégzés céljából. A vizsgálat során kiderült, hogy ezt a szabályt a BTI figyelmen kívül hagyja. Fontos viszont, hogy a korlátozás nem vonatkozik arra, aki a kerékpárjáról leszállva a járművét maga mellett tolja, és azon szállítja a megemlékezéshez szükséges kellékeket.

A biztos értesült arról is, hogy a Pesterzsébeti köztemetőbe gépjárművel csak díj ellenében lehet behajtani, ezért vizsgálatát valamennyi köztemetőre kiterjesztette, majd megállapításairól értesítette az illetékes kerületi jegyzőket. A törvény értelmében az önkormányzat rendeletben állapítja meg a temetési hely, illetőleg az újraváltás díját, a temető-fenntartási hozzájárulás díját – amit a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők fizetnek – valamint azt a díjat is, amelyet a temetkezési szolgáltatók a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetnek. A törvény végrehajtási rendelete értelmében a temető üzemeltetője a szabályzatban megállapítottakon felül más díjat nem állapíthat meg, nem szedhető pénz a temetőlátogatásért, a temetői utak használatáért és a temetési hely gondozásához igénybe vett vízért. A visszásságok orvoslása érdekében Szabó Máté kezdeményezte a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat és az üzemeltető Budapesti Temetkezési Intézet intézkedéseit.