null Az ombudsman a donor-hímivarsejtekkel végzett reprodukciós eljárások ellehetetlenüléséről

Az érintett párok, valamint egyedülálló nők önrendelkezési jogával és a családalapítás szabadságával összefüggő súlyos visszásságot okoz, hogy 2015 júniusa óta szünetelnek Magyarországon a donor-hímivarsejtek segítségével történő reprodukciós eljárások – állapította meg jelentésében Székely László. Az ombudsman a szaktárcához fordult, hogy szakértők bevonásával haladéktalanul teremtse meg az eljárások elvégzésének feltételeit.

2015 februárjában a hímivarsejteket importáló KRIO Intézethez riasztás érkezett Dániából, hogy problémát találtak egy donornál, akinek a mintáját már nem forgalmazzák. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) ezután a KRIO Intézet ellen jogszabályba ütköző tevékenység miatt indított eljárást. A 2015. júniusi elsőfokú határozatban az OTH eltiltotta az Intézetet a hímivarsejtek behozatalától, és bármely hímivarsejt – akár belföldi – befogadásától.

A szolgáltatást igénybe venni kívánók ezt követően nagy számban fordultak a biztoshoz. A kezelés megkezdése előtt állók kifogásolták, hogy nem kaptak kielégítő tájékoztatást a külföldi donorsperma vásárlás felfüggesztésének okairól. A kezelésben már részt vevők pedig azzal szembesültek, hogy donorsperma hiányában hiába vállalták az egészségileg és anyagilag is megterhelő előkészítő eljárást. A szolgáltatók is értetlenül álltak a határozat előtt, hosszú évek óta az egészségügyi államigazgatási szerv ellenőrzései, engedélye mellett végezték tevékenységüket.

Az OTH és a szaktárca álláspontja szerint a KRIO Intézet a megalakulása óta a működési engedélye alapján pusztán ivarsejt letéti szolgáltatást nyújthatott volna. A hivatalból indított átfogó vizsgálatában Székely László ugyanakkor azt állapította meg, hogy a hatóság a megelőző 16 év ellenőrzései során – változatlan jogszabályi háttér mellett – nem csak az ivarsejt letéti szolgáltatás biztosítására, hanem donorprogram folytatására is alkalmasnak találta a spermabanki, majd sejtbanki működési engedéllyel rendelkező KRIO Intézetet.

A biztos szerint az OTH eljárása a jogbiztonság követelményét sértő helyzetet idézett elő, függetlenül attól, hogy – a folyamatban lévő eljárásban – a szabályozás melyik értelmezését találja majd helytállónak a bíróság. Abban az esetben nyilvánvalóan sérült ugyanis a jogbiztonság követelménye, hogy ha az egészségügyi hatóság 16 évig jogszabálysértő módon hagyta működni a KRIO Intézetet. Az is aggályos ugyanakkor a jogbiztonság oldaláról, hogy ha az OTH eljárása törvénysértő módon akadályozta meg a jogszerűen végzett tevékenységet. Az ombudsman az ügy kapcsán külön is kiemelte, hogy az OTH mulasztott akkor, amikor nem biztosított semmilyen átmeneti megoldást a már megkezdett reprodukciós eljárások érintettjeinek.

A jelentés kiemeli, hogy a statisztikák szerint Magyarországon a meddőség népbetegséggé vált: a reproduktív korban lévő párok 15%-át érinti, a KRIO Intézet adatai szerint 2014-ben 152 jelentkező közül mindössze kettő volt alkalmas donornak. A megfelelően felhasználható donorspermium hiányában a reprodukciós eljárások Magyarországon lehetetlenné váltak, ami sérti az érintettek testi és lelki egészséghez való jogát, a nők életkorának előrehaladtával ugyanakkor minden eltelt nappal csökken az esély a gyermekvállalásra, ami az önrendelkezési joggal és a családalapítás szabadságával összefüggő visszásságot okoz,– állapította meg az biztos.

Az ombudsman önmagában nem tartotta aggályosnak, hogy ha a megfelelően felhasználható donorspermiumot az állam kizárólag belföldről biztosítja. Az állami szerepvállalásnak azonban ma nincs jele – mutatott rá az ombudsman. Amíg a felajánlások nem elégítik ki a belföldi szükségletet, biztonsági szempontoknak is eleget téve meg kell fontolni a külföldi lehetőségek igénybevételét. Az állami közreműködés mögött ugyanis nemcsak egy betegség kezelése, hanem az érintettek jogainak érvényesülése és össztársadalmi érdek áll: a kívánt gyermekek megszületése.

Székely László ombudsman felkérte az emberi erőforrások miniszterét, intézkedjen arról, hogy az OTH a hatósági feladatellátása során a jogbiztonság követelményével összhangban álló gyakorlatot folytasson. Kezdeményezte a miniszternél, hogy teremtse meg a donorspermiummal végzett reprodukciós eljárások elvégzésének a feltételeit, az ellátás megfelelő biztosítását és 2016. december 31-ig adja ki a részletszabályokat rögzítő végrehajtási rendeletet.