null Az OEP utólagos vizsgálatáról

Az egészségbiztosítási pénztár utólagos vizsgálatának gyakorlatáról

AJB-1569/2012

 

A várandósság ideje alatt létesített munkaszerződést valójában nem a személyes munkavégzés, hanem a társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében kötötték – ezzel az indokkal törölt a nyilvántartásból több anyát az egészségbiztosítási pénztár. Szabó Máté ombudsman szerint viszont az OEP túllépte hatáskörét, sérült a jogbiztonság és az anya valamint az újszülött szociális biztonsághoz való joga.

Az illetékes egészségbiztosítási pénztár az egyik anya esetében a terhességi gyermekágyi segély, a másikéban a gyermekgondozási díj folyósításának időtartama alatt, utólagos ellenőrzés keretében megvizsgálta az ellátás igénybe vételét megelőzően fennállott munkaviszonyukat. Ezt követően – arra hivatkozva, hogy a terhességük ideje alatt nem azért kötöttek munkaszerződést, hogy dolgozzanak, hanem azért, hogy jogosultságot szerezzenek a társadalombiztosítási ellátásokra – elrendelte a törlésüket a nyilvántartásából, és kötelezte őket a már kiutalt ellátás visszafizetésére.

Az ombudsmanhoz forduló egyik panaszos például a terhessége 37. hetében fejezte be főiskolai tanulmányait, azután pedig a gyermeke megszületéséig az édesapja cégénél helyezkedett el. Egy másik panaszos külföldön dolgozott, ott volt biztosított, majd hazatelepült és itthon létesített munkaviszonyt. Időközben veszélyeztetett terhes lett, a munkaviszonyát felmondta, és egy Bt-nél helyezkedett el, titkárnői munkakörben.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) főigazgatójának tájékoztatása szerint az ilyen ellenőrzések fő motivációja az Egészségbiztosítási Alap védelme, mivel szükséges azok kiszűrése a rendszerből, akik a kötelező egészségbiztosítás természetbeni és pénzbeli ellátásait a biztosításban töltött rövid idejük alatt befizetett járulékukra hivatkozva kívánják igénybe venni.

Az ombudsman vizsgálata ugyanakkor megállapította, hogy sem a jogszabályok, sem a hatályos Ellenőrzési Szabályzat nem hatalmazza fel az OEP-et arra, hogy utólagosan semmissé nyilvánítsa a felek közös akaratából létrejött munkaviszonyt, ami után a munkáltatójuk a járulékokat is befizette. Az ombudsman szerint az OEP az intézkedésével túllépte a hatáskörét, mert nem támaszthat a törvényi kritériumokon túlmutató feltételeket. Nem vizsgálhatja, nem is minősítheti a felek közös akaratából megkötött munkaszerződést, a személyes munkavégzést kizárólag azért, mert az érintett a terhessége időtartama alatt létesített új munkaviszonyt.

Az OEP mindehhez még a szociális biztonsághoz fűződő jogot sértve veszélybe sodorta az anya és az újszülött gyermek megélhetését is – következtetett az ombudsman. Szabó Máté felkérte az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatóját az utólagos ellenőrzés gyakorlatának felülvizsgálatára. Más intézkedést a biztos nem javasolt, mert az OEP időközben orvosolta a panaszban foglalt sérelmeket.

A jelentés a /documents/10180/143247/201201569.rtf/802e2beb-53d1-48db-bf88-3eaf41090d6f oldalon olvasható.