null Az M5-ös zajvédő faláról

Az M5-ös autópálya zajterheléséről

AJB-1326/2012.

 

Fél évtizedet késett a zajvédő fal megépítése, mert a környezetvédelmi felügyelőség nem az irányadó jogszabályoknak megfelelően vizsgálta ki a zajterhelésre panaszkodók beadványát és nem intézkedett idejében a környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásról. Az ombudsman az egészséges környezethez és a tisztességes eljáráshoz való jog sérelmét látta az ügyben.

Az M5 autópálya újhartyáni szakaszán megváltozott a díjfizetés módja, aminek következtében jelentősen megnövekedett a gépkocsiforgalom és ezáltal a zajterhelés. A környéken lakók sürgős intézkedésre kérték a környezetvédelmi felügyelőséget, amely a környezethasználót, azaz az autópálya üzemeltetőjét csak két évvel később kötelezte jogerősen a környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére és a zaj csökkentése érdekében intézkedési terv benyújtására. Az intézkedési tervet azonban az autópálya üzemeltetője nem tudta határidőre elkészíteni, ezért a felügyelőség lehetővé tette a határidő módosítását. A módosított határidőben benyújtott dokumentációt a hatóság döntésre alkalmatlannak minősítette. Újabb és újabb határidőket adott a hiányok pótlására, és csak évekkel később kötelezte jogerősen az autópálya üzemeltetőjét a zajárnyékoló falak építésére. A panaszosok az ügyben megkeresték az országgyűlési biztosok hivatalát is.

A vizsgálatot a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa indította meg, és az ombudsmani rendszer átalakítása folytán Szabó Máté, az alapvető jogok biztosa zárta le. A jelentésben az ombudsman megállapította, hogy a felügyelőség a hozzá benyújtott panaszt nem az irányadó közigazgatási eljárási jogszabályoknak megfelelően vizsgálta ki, hatósági ellenőrzést nem végzett és a környezetvédelmi felülvizsgálatot nem kellő időben és körültekintéssel rendelte el. Ez utóbbi eljárás jogalapját tévesen határozta meg, ami az eljárás további elhúzódását eredményezte.

A környezetvédelmi felügyelőség ahelyett, hogy a dokumentáció hiányosságai láttán rendelkezett volna a környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelező határozat végrehajtásáról (és egyúttal mérlegelte volna az eljárási bírság kiszabásának lehetőségét is), hiánypótlási felhívást adott ki, és annak teljesítési határidejét – kizárólag az autópálya kezelőjének érdekeit szem előtt tartva – többször módosította. Ezzel a környezetvédelmi felügyelőség évekre elodázta a probléma megoldását, ami szemben állt az egészséges környezethez és a tisztességes eljáráshoz való joggal – állapította meg az alapvető jogok biztosa.

A visszásság jövőbeni megelőzése érdekében az ombudsman felhívta a felügyelőség igazgatóját, hogy fektessen különös hangsúlyt a beérkező panaszok jogszerű elintézésére és a lefolytatott környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásokban fordítson kellő figyelmet az irányadó jogalap kiválasztására és az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, valamint a jelentésben megfogalmazottak figyelembe vétele mellett járjon el.

A teljes jelentés olvasható a /documents/10180/143994/201201326.rtf/0104ded4-5715-4f29-a36b-b7aa3dfbba6b oldalon.