null Az illetékügyek adóhatósági intézéséről

Az illetékügyek adóhatósági intézéséről

AJB-2542/2009

 

Az ügyintézési határidő jelentős túllépése és az adóhatóság szervezetlen működése sérti a jogbiztonság elvét és az ügyfelek tisztességes eljáráshoz való jogát. Ezért az állampolgári jogok országgyűlési biztosa felkérte az APEH elnökét, hogy valamennyi irányítása alá tartozó szervezeti egység vezetőjét figyelmeztesse az ügyintézési, eljárási határidők betartásának fontosságára és kérje fel az illetékes vezetőket, hogy fektessenek nagyobb hangsúlyt az egyes szakterületek együttműködésére. Az ombudsman több hasonló panasz nyomán fordult az adóhatóság vezetőjéhez.

Szabó Máté országgyűlési biztos az egyik illetékügyben benyújtott panaszt kivizsgálva megállapította, hogy az I. fokú adóhatóság, az APEH Észak-alföldi Regionális Igazgatóság Illeték Főosztálya jelentősen túllépte az ügyintézési határidőt. Az illeték törlésére irányuló kérelem elbírálása a harminc napos ügyintézési határidővel szemben több mint egy évet vett igénybe. Ugyancsak megállapította a vizsgálat, hogy bár az ügyfelet tájékoztatták a késedelmes ügyintézés miatt őt megillető kamat igényjogosultságáról, a kamatfizetésről nem intézkedtek, a kiutalás elmaradt.

Az ügyintézési határidő túllépése mellett az adóhatóság működésében megfigyelhető volt bizonyos szervezetlenség. A különböző szakterületek nem megfelelő kommunikációja hozzájárulhatott az ügyintézés elhúzódásához és nem megfelelő voltához. Mindez az említett ügy esetében látható például abban, hogy – bár a lehetőséget az ügyfél maga is felvetette - a visszatérítendő illetékösszeget nem számították bele az újra kiszabott illetékbe, pedig ha megteszik, az ügyintézés egyszerűbb és gyorsabb lehetett volna.

Az eljáró adóhatóság a demokratikus jogállam fogalmából levezetett jogbiztonság követelményével és a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszásságot okozott – fogalmazta meg az állampolgári jogok biztosa. Az ombudsman az APEH elnökéhez fordult, mert az elmúlt év tapasztalatai szerint az illetékügyek intézése során rendszeressé vált az eljárási határidők jelentős túllépése. Szabó Máté felkérte az adóhatóság vezetőjét, hogy az irányítása alá tartozó valamennyi szervezeti egység vezetőjét figyelmeztesse az ügyintézési, eljárási határidők fontosságára, továbbá - különösen a határidők betartásának szempontjából - ismételten vizsgálja meg a működésüket és kérje fel az illetékes vezetőket, hogy fektessenek nagyobb hangsúlyt az egyes szakterületek együttműködésére.

Szabó Máté ombudsman a jelentést tájékoztatás céljából megküldte a pénzügyminiszternek is.