null Az európai ombudsman ellenzi a betegjogi ombudsman intézményének létrehozását

Az európai ombudsman ellenzi a betegjogi ombudsman intézményének létrehozását

 

Több megkérdezett más ombudsmannal együtt az Európai Ombudsman sem támogatja a határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló uniós irányelv új módosítását, az „Európai Betegjogi Ombudsman” intézményének bevezetését – írta nemrég levelében Nikiforos Diamandouros.

A megkérdezett ombudsmanok többsége egyetért abban, hogy a külföldi gyógykezelés kérdései általában a nemzeti ombudsmanok (és hasonló intézmények) hatáskörébe tartoznak. A betegek mozgását leginkább az akadályozza, hogy a szabályok nem egyértelműek és az elérhető információk is korlátozottak, ezért az irányelvnek inkább a betegjogok hangsúlyozására és a megfelelő tájékoztatásra kellene nagyobb hangsúly fektetnie. A határokon átnyúló gyógykezelés előnyeit a betegek leginkább akkor élvezhetik, ha a nyilvánossághoz eljutnak a megfelelő információk és a már létező nemzeti intézmények teljesítik ezzel kapcsolatos feladataikat. Egy uniós szervhez képest a nemzeti ombudsmanok előnyösebb helyzetben vannak, amikor a belső jogrendhez és eljárási szabályokhoz kötődő konkrét panaszokat kell kivizsgálniuk, ráadásul az Ombudsmanok Európai Hálózatának köszönhetően a nemzetközi együttműködés is gyorsan és hatékonyan lebonyolítható.

Magyarországon az általános ombudsman – az állampolgári jogok országgyűlési biztosa – más szervekkel, például a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvánnyal együttműködve látja el a betegjogok képviseletét. Szabó Máté hivatali elődjének korábbi felvetésével megegyezően maga is javasolta az önálló magyar betegjogi ombudsman intézményének létrehozását, ezt azonban az egészségügyi tárca nem tűzte napirendre. A biztos azt tervezi, hogy jövőre elindítja a betegek jogaira összpontosító projektjét (az ombudsman minden évben kiemelten vizsgál egyes fontos, sok embert érintő kérdéseket. Az idén ilyen a hitelválság áldozatai és az idősek jogi helyzetének feltárása).

Az európai ombudsman az Európai Unió intézményeinek és szerveinek hivatali visszásságairól benyújtott panaszokat vizsgálja ki, gyors, rugalmas és ingyenes eszközöket kínál az uniós közigazgatással kapcsolatos problémák megoldására. Panaszt tehet nála az Unió bármely tagállamának állampolgára, állandó lakosa, vagy az Unióban székhellyel rendelkező vállalkozások, szervezetek, egyesületek.