null Az előzetesben lévők védelemhez való jogáról

Az előzetesben lévők védelemhez való jogáról

 

Közvetlenül veszélyeztette az előzetesen letartóztatottak védelemhez való jogának érvényesülését a büntetés-végrehajtásnak az a gyakorlata, amely lehetővé tette, hogy ellenőrzésképpen belehallgassanak a fogvatartott és a védője közötti telefonbeszélgetésbe – állapította meg az ombudsman egy tavalyi jelentésében. Több levélváltást követően a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka elfogadta a biztos ajánlását és az ilyen ellenőrzés beszüntetésére utasította beosztottjait.

Ellentmondás volt az Igazságügyi Minisztérium rendelete és a bv. országos parancsnokának intézkedése között. A minisztérium rendelete kimondja, hogy az előzetesen letartóztatott írásban és távbeszélőn ellenőrzés nélkül érintkezhet a védőjével, a telefonos kapcsolat csak az intézet készülékén történhet, a beszélgetés nem ellenőrizhető, az intézet azonban visszahívással meggyőződhet a hívás jogosságáról.

A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka ezzel szemben úgy rendelkezett, hogy vagy a hívás előtt kell ellenőrizni a telefonszám és a hívni kívánt személy azonosságát, vagy a kapcsolat létrejöttekor kell meggyőződni a hívott fél kilétéről. Az ügyvédi hívások így ugyan elvben abba a csoportba tartoznak, amelynek tagjait nem ellenőrizhetik, a lehetőség mégis adott volt rá, hogy a börtönszemélyzet röviden – általában 10 és 30 másodperc közötti időtartamra – belehallgasson a beszélgetésekbe.

Az ombudsman a 2011-ben lefolytatott vizsgálatában egybevetette az előírásokat és megállapította, hogy a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának intézkedése ellentétben állt a jogszabállyal. A telefonszámok rögzítését a személyi állomány végzi, ennélfogva az intézet felelőssége, hogy csak ellenőrzött védői telefonszám kerüljön be a rendszerbe.

Az országos parancsnok végül az ombudsman ajánlásának megfelelően rendelkezett arról, hogy az intézkedésben szereplő kifogásolt szövegrészt helyezzék hatályon kívül, és körlevélben utasította a büntetés-végrehajtási intézetek vezetőit, hogy a telefonos rendszer átállításával biztosítsák a beszélgetések ellenőrizhetetlenségét.

Az alapvető jogok biztosa 2012-ben projektben vizsgálja a védőügyvédek és általában az ügyvédek büntetőeljárásban betöltött szerepét. A projekt indítását üdvözölte dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke.