null Az élettársaknak járó családi pótlékról

Az élettársaknak járó családi pótlékról

AJB-2293/2011

 

Sérti a gyermekek jogait és az egyenlő bánásmód követelményét, hogy az élettársi kapcsolatban együtt élő szülők – a családtámogatási törvény alapján – összességében kevesebb családi pótlékot kaphatnak, mint azok, akik összeházasodtak – állapította meg az ombudsman. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának jelentése arra is rámutat, hogy más állami támogatásoktól is elesnek azok a nagycsaládok, amelyekben a szülők együtt élnek, de nem kötöttek házasságot.

Szabó Máté szerint alkotmányos visszásságot jelent, hogy a törvény a támogatás megállapítása szempontjából nem tekinti családnak a valóságos családi formaként funkcionáló életközösségeket, mivel nem engedi a korábbi házastársi, vagy élettársi kapcsolatból származó, együtt nevelt gyermekek összeszámítását. Az ilyen helyzetben lévők évente mintegy 50-100 ezer forintos támogatástól esnek el és számos további támogatásra (tankönyvtámogatásra, kedvezményes térítési díjra) sem jogosultak. Mi több: egyes szülők éppen az élettársi kapcsolatuk hivatalos bejelentésével kerültek a korábbinál is hátrányosabb helyzetbe, ugyanis így mindketten elestek a gyermeküket egyedül nevelő szülőnek járó magasabb összegű családi pótléktól is.

A családtámogatási törvény rendelkezéseit több panaszos is kifogásolta. A biztos a beadványokban jelzett problémákkal megkereste a nemzeti erőforrás minisztert, aki úgy válaszolt, hogy a törvényi szabályozás alkotmányossági szempontból nem kifogásolható, éppen hogy a házasság intézményének védelmét érvényre juttató, tudatos állami értékválasztást tükrözi. A panaszosok ezzel összhangban az illetékes kincstári szervektől is azt a tájékoztatást kapták, hogy csak akkor jogosultak a magasabb családi pótlékra, ha házasságot kötnek.

Nem csak a házasságon alapuló család érdemel elismerést és védelmet, a család fogalma pedig jóval tágabb, mint a gyermekkel rendelkező házaspárok köre – foglalta össze jelentésében az állampolgári jogok országgyűlési biztosa. Szabó Máté szerint a gyermekek jogainak védelme érdekében a családtámogatási joganyagot a jogalkotónak minden esetben a valós életviszonyokhoz kell közelítenie. A biztos ezzel összefüggésben arra is felhívta a figyelmet, hogy nő az élettársi kapcsolaton alapuló családok száma és szerepe.

Az ombudsman jelentésében alapjogi szempontból vitatta a házasság intézménynek védelmével kapcsolatos miniszteri érvet. A biztos kiemelte, hogy az államnak nem az általa kívánatosnak tartott, hanem a valós családszerkezeti formákat kell támogatnia és a gyermekneveléshez való állami hozzájárulás, a családtámogatási rendszer alapjainak kialakításakor a gyermekek jogait kell a középpontba állítania. Szabó Máté álláspontja szerint emiatt sem tekinthető érdemi tényezőnek a szülők közötti jogi kapcsolat, az állam házasságvédelmi kötelezettsége.

Az ombudsman felkérte a minisztert, kezdeményezze a törvény olyan módosítását, amely a különböző családi formák egyenlőként kezelését azzal is biztosítja, hogy megteremti az egymás gyermekeit élettársi kapcsolatban, közös háztartásban nevelő szülők esetében is az egybeszámítás lehetőségét.

A teljes jelentés olvasható a http://www.obh.hu/allam/jelentes/201102293.rtf oldalon.