null Az EBESZ nemzeti kisebbségi főbiztosát fogadta az alapvető jogok biztosa és a nemzetiségi biztoshelyettes

Hivatalában fogadta Kairat Abdrakhmanovot, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) nemzeti kisebbségi főbiztosát dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa és dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes 2021. augusztus 27-én.

A megbeszélés során az ombudsman tájékoztatta az EBESZ nemzeti kisebbségi főbiztosát az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala feladatairól és hatásköreinek bővüléséről, a Hivatal – a Magyarországon élő nemzetiségek támogatása és jogainak biztosítása tekintetében végzett – tevékenységéről, továbbá a nemzetiségi ombudsmanhelyettes bemutatta mindazon tevékenységeket, amelyeket a Hivatal a nemzetiségi jogvédelem területén ellát. 

Kairat Abdrakhmanov, az EBESZ nemzeti kisebbségi főbiztosa a megbeszélés során nagyrabecsülését fejezte ki a Hivatal magas színvonalú jogvédelmi munkájáért, valamint kiemelte, hogy Magyarország pozitív példa a kisebbségi kérdések kezelése tekintetében, a nemzetiségi jogok folyamatos biztosításában. 

A kazah nemzetiségű Kairat Abdrakhmanovot 2020 decemberében választották meg az EBESZ nemzeti kisebbségi főbiztosának.