null Az autista gyermekek oktatási helyzetéről

Az autista gyermekek oktatásának helyzete

AJB-1438/2009

 

Az oktatási rendszer nem tud reagálni az autizmussal élő gyermekek speciális szükségleteire, a civil szervezetek jelzései szerint sok esetben nem jutnak hozzá az állapotuknak megfelelő nevelési-oktatási intézményhez. Egyre több szülő fordul Szabó Máté ombudsmanhoz segítséget kérve a gyermekük számára megfelelő intézmény felkutatásához.

Az autizmus spektrumzavarral élők között vannak nagyon tehetséges emberek, akiknek sikerül beilleszkedni a társadalomba, jelentős részük azonban – bár fogyatékosságát már a korai gyermekkorban felismerték – élete végéig támogatásra szorul. Az ombudsman 2009 elejétől vizsgálta, miként juthatnak a gyermekek a megfelelő nevelési-oktatási intézményekbe, milyen lehetőségei vannak a fiatal felnőtteknek a felsőfokú képzésben való részvételre.

Az ombudsman a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok tapasztalatai alapján megállapította, hogy ma Magyarországon nincs elegendő iskola, amely fogadhatná az autizmussal élő gyermekeket, és nincs megfelelő számú képzett szakember sem. A biztos az Autisták Országos Szövetségének kutatási eredményei alapján a jelentésében azt hangsúlyozta, hogy a mai oktatás nem képes megfelelni az autizmussal élő gyermekek különleges szükségleteinek. Ehelyett ezeket a gyermekeket megpróbálja bevonni a saját rendszerébe, a saját elvárásaihoz alakítani, ahelyett, hogy megkísérelné kielégíteni az autizmussal élők sajátos igényeit.

A megfelelő szaktudással nem rendelkező pedagógusok, gyógypedagógusok hozzá nem értése folytán az egyébként integrálható és kiválóan fejleszthető tanulók állapota is leromlik. Az ép társaikkal együtt nem oktatható gyermekek megfelelő, speciális nevelési-oktatási intézmény hiányában nem tudnak fejlődni, megalázó, emberi méltóságukat sértő helyzetekbe kerülhetnek, és később felnőttként kevesebb lesz az esélyük az önálló életre.

Az ombudsman arra is rámutatott, hogy az autizmussal élő gyermekek szülei számára igen nagy anyagi megterhelést, akár a családok szétesését is eredményezheti, hogy sokszor nincs a lakóhely közelében a gyermek fogadására alkalmas intézmény. Azonos korú, ép társaikhoz képest indokolatlanul hátrányosabb helyzetbe kerülnek azok az autizmussal élő gyermekek, akiknek a lakókörnyezetében az állam nem biztosítja az állapotuknak, képességeiknek megfelelő óvodát, iskolát.

A valódi egyenlőség érdekében pozitív intézkedésre van szükség, az állam ennek hiányában nem teljesíti az esélyegyenlőség előmozdítására vonatkozó, Alkotmányban előírt kötelezettségét – állapította meg Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa.