null Az Átmeneti Rendelkezések AB vizsgálatának kezdeményezéséről

Az ombudsman alkotmánybírósági indítványa az Alaptörvény Átmeneti Rendelkezéseivel kapcsolatban

AJB-2302/2012

 

Az alapvető jogok biztosa szerint súlyosan sértik a jogállamiság elvét, értelmezési problémákat okozhatnak és veszélyeztetik a jogrendszer egységét, működőképességét az Alaptörvény 2011 decemberében külön dokumentumban elfogadott Átmeneti Rendelkezései. Szabó Máté aggályosnak tartja, hogy az Átmeneti Rendelkezések több helyütt egyértelműen nem átmeneti jellegű szabályokat tartalmaznak. Az ombudsman az Alkotmánybíróságtól kérte annak vizsgálatát, hogy az Átmeneti Rendelkezések megfelelnek-e az Alaptörvényben lefektetett jogállami követelményeknek.

Egy magánszemély beadványában azt kérte a biztostól, hogy kezdeményezze az Alkotmánybíróságnál az Átmeneti Rendelkezések egyes cikkeinek megsemmisítését, mivel álláspontja szerint azok ellentétesek az Alaptörvénnyel, illetve nemzetközi szerződésekben foglaltakkal. A beadvány több elvi problémát is felvetett, ezeket a biztos megalapozottnak találta, és – élve az Alaptörvény adta új hatáskörével – soron kívül kezdeményezte az Alkotmánybíróság eljárását.

Szabó Máté első alkalommal kezdeményezett állampolgári beadványra alapozottan utólagos normakontroll eljárást. Az ombudsman figyelemmel volt arra, hogy az indítványozást érintő szabályváltozás következtében az állampolgárok közvetlenül már nem kérhetik az Alkotmánybíróságtól az Átmeneti Rendelkezések vizsgálatát. A biztos az indítvány benyújtásakor a jogállamiság és jogbiztonság érvényesülése érdekében különösen fontosnak tartotta, hogy a kérdésben az Alkotmánybíróság mondja ki a döntő szót.

Az ombudsmani indítványban szereplő alkotmányossági aggályok alapvetően két csoportra oszthatóak. A biztos szerint a jogállamiság érvényesülése szempontjából problémás az Átmeneti Rendelkezések bizonytalan jogforrási státusza, jogrendszerbeli helye. Gondot okoz ugyanis, hogy a norma – az alaptörvényi felhatalmazáson túllépve – önmagát az Alaptörvény részének minősíti és így kívánja kikerülni, hogy a benne foglalt rendelkezések tartalmi szempontból összevethetőek legyenek az Alaptörvény garanciális szabályaival, elveivel. Az ombudsman az indítványban külön is hangsúlyozta, hogy súlyos veszélyeket rejtene magában, ha az Átmeneti Rendelkezések alapján meghozott törvények magával az Alaptörvénnyel, annak alapjogi szabályaival kerülnének ellentmondásba.

Az ombudsman szerint az Átmeneti Rendelkezések számos cikke nem felel meg a norma elnevezésében is szereplő átmenetiség követelményének: egy jogszabály átmeneti rendelkezéseinek legfőbb ismérve, hogy megalkotásukat a régi szabályozásból az újba való átmenet teszi szükségessé, ezért mindig ehhez kapcsolódó konkrét és ideiglenes, átmeneti rendelkezéséket foglalnak magukban.

A részletesen kifejtett formai kifogásokon és elvi problémákon túl a biztos indítványában utalt arra, hogy a megtámadott rendelkezésekkel szemben más tartalmi alkotmányossági aggályok is felvethetők.

Az indítvány a /documents/10180/143994/201202302Ai.rtf/5ef0ec35-2b84-49e1-966e-0b2965dd0183 oldalon olvasható.