null Az APEH jogköréről

Indokolatlan jogosultság az adóhatóság eszköztárában

AJB-70/2010

 

A törvényi szabályozás szerint az APEH az ügyfél kérelmére indított eljárásban ugyanúgy fenyegetheti az állampolgárt mulasztási bírsággal, mint a hivatalból indított hatósági ügyekben. Ráadásul az ügyfél elkésett fellebbezését az elutasítás helyett és a megkérdezése, a következményekre való figyelmeztetés nélkül átirányítják illetékköteles felügyeleti eljárásra. Az ombudsman mindebben a jogbiztonság sérelmét látja.

A panaszosnak örökösödési illetéket kellett volna fizetnie, fellebbezett, de lekéste annak határidejét. Az érvényes jogszabályok alapján a fellebbezését el kellett volna utasítani, és a jogi érvelésre érdemi intézkedést nem igénylő, egyszerű tájékoztatással is válaszolni lehetett volna. Mindezért az APEH nem követelhetett volna fellebbezési illetéket. Ehelyett az ügyet az adóhatóság egy belső irányelvének – az ombudsman szerint jogszabályellenes – előírása alapján felügyeleti eljárásra irányították, az ügyfélre pedig emiatt a fellebbezési illeték háromszorosát szabták ki.

Szabó Máté a konkrét ügy vizsgálatán túl egybevetette az adózási eljárást szabályozó törvényt az Alkotmány és a közigazgatási eljárásról szóló törvény előírásaival. Megállapította, hogy az érintett APEH irányelv és az adózás rendjéről szóló törvényben foglalt szabályozás visszás mind a tisztességes eljárással, mind a jogorvoslathoz való joggal összefüggésben. A vizsgálat során ugyanis egyértelművé vált, hogy az adóhatóságot a rá vonatkozó eljárási törvény alapján indokolatlan jogosultságok illetik meg. Az ügyfél például nem rendelkezhet a saját jogorvoslati jogával, azt a hivatal – 2009 novemberétől jogszabályi felhatalmazással – saját hatáskörén belül, önkényesen kezelheti. Erre az ad indokot, hogy a többi, szintén kérelemre eljáró hatósággal ellentétben az APEH-nek lehetősége van az eljárási illetékek végrehajtására.

Az ombudsman felhívta a figyelmet arra is, hogy a közigazgatási eljárásról szóló törvényben megfogalmazott garanciális szabályoktól való eltérés sérti a jogállamiság elvéből levezethető jogbiztonság követelményét. Ennek megfelelően az országgyűlési biztos az ügyfelek csorbítatlanul érvényesülő fellebbezési joga és a tisztességes eljárás védelmében kezdeményezte az adózás rendjéről szóló törvény módosítását a nemzetgazdasági, valamint a közigazgatási és igazságügyi miniszternél.