null Az APEH eljárásáról

Játék a napokkal?

az APEH 1%-os rendelkező nyilatkozatokkal kapcsolatos eljárása

 

Ha valaki nem a megfelelő módon, vagy nem határidőben rendelkezik személyi jövedelemadója 1+1%-áról, akkor a nyilatkozata érvénytelen. Jogállamban a törvények az adóhatóságot is kötik, az APEH ezért kizárólag a törvényben megjelölt időpontokig, és csak határozatban állapíthatja meg a rendelkező nyilatkozatok érvénytelenségét.

Szabó Máté pénzügyi jogi projektje keretében hivatalból vizsgálta az APEH magánszemélyek 1+1%-os rendelkező nyilatkozataival kapcsolatos gyakorlatát. Az ombudsman ennek során megállapította, hogy az adóhatóság meglehetősen kreatívan, és ellentmondásosan értelmezi a nyilatkozatok érvényességével kapcsolatos döntése meghozatalára vonatkozó határnapokat.

Az adózó magánszemélyek legkésőbb május 20-ig juttathatják el rendelkező nyilatakozataikat az APEH-hez. Az adóhatóság a nyilatkozatok alapján minden év szeptember 1-ig felhívja a kedvezményezett szervezeteket arra, hogy a kiutaláshoz szükséges iratokat 30 napon belüli nyújtsák be. A törvény azt is szabályozza, hogy bármelyik – tehát a nyilatkozó, vagy a kedvezményezett - oldalán érvénytelenséget kell megállapítani, az legkésőbb november 15-ig történjen meg. Emellett az APEH augusztus 31-ig tájékoztatja a pénzügyminisztert, az oktatási és kulturális minisztert és a szociális és munkaügyi minisztert az érvényes rendelkező nyilatkozatok összesített adatairól. Ezt a tájékoztatást az APEH szeptember 15-ig legalább két országos napilapban és internetes honlapján is közzéteszi.

Az előbbi rendelkezéseket – különösen a miniszterek tájékoztatását, majd a közzétételt az adóhatóság csak és kizárólag abban az esetben tudja teljesíteni, ha nem egyszerűen a törvényben megjelölt utolsó, november 15-i határidő előtt, hanem – főszabályként – augusztus 31-ét megelőzően dönt az érvénytelenségről, vagy arról, hogy az érvényesség november 15-e előtt nem állapítható meg. 2009-ben az adóhatóság valamennyi, csaknem 73.000 esetben november 15-e után hozott határozatot a rendelkező nyilatkozat érvénytelenségéről. Az országgyűlési biztos ezzel kapcsolatban arra sem talált indokot, hogy az adóbevallás benyújtása után a döntés meghozataláig miért kell csaknem hat hónapnak eltelnie – miért nem kerülhet arra sor a bevallások feldolgozásával egyidőben.

A biztos megoldásért az APEH elnökéhez fordult.