null Az Államkincstár elhúzódó ügyintézéséről

Az Államkincstár elhúzódó ügyintézéséről

AJB-958/2012

 

A jogosultság igazolása után két hónappal jött meg az utazási kedvezmény kártyája, ezért két hónapon át meg kellett venniük a teljes árú menetjegyet. Az ombudsman szerint a családi pótlék és az utazási kedvezmény megítélésének eljárásában a formai szempontok ütköztek az ügyfél jogaival és a jogbiztonság követelményével.

Változtak a tanulói jogviszony igazolásának szabályai, ám a szülő erről mit sem tudva az iskola által lepecsételt régebbi formanyomtatványon jelezte: a gyermeke az érettségi után tovább tanul, ezért újra kéri a családi pótlékot és az utazási kedvezményt. A Magyar Államkincstár ezt a régebbi típusú formanyomtatványt nem fogadta be, viszont nem tájékoztatta a szülőt arról, hogy megváltozott az igazolás benyújtásának módja és hiánypótlásra sem hívta fel őt.

Az alapvető jogok biztosa az ezt kifogásoló panaszügyben a nemzeti erőforrás miniszterhez fordult, akitől azt az információt kapta, hogy a családi pótlék összegének megállapításához szükséges tanulói jogviszonyt 2009-től nem a szülő, hanem az Oktatási Hivatal igazolja. Az érettségizett tanulók személyéről az Oktatási Hivatal elektronikus úton értesíti az Államkincstárt, az pedig megszünteti a családi pótlék folyósítását. Az Oktatási Hivatalnak október 15-éig kell tájékoztatnia az Államkincstárt a tanulói jogviszony létrejöttével járó újabb jogosultságról – ez azonban azzal jár, hogy a tanulmányok szeptemberi megkezdése és a jogosultság megítélése közötti időre a diák elesik az őt különben megillető utazási kedvezménytől.

Az Államkincstár ezt az ellentmondásos helyzetet észlelve, az eljárási szabályok okozta joghátrányok mérséklésére végül azt a gyakorlatot alakította ki, hogy nem várta meg az Oktatási Hivatal adatszolgáltatását, és a leérettségizett és tanulmányaikat folytató diákok szüleitől elfogadta az iskola által lepecsételt igazolást.

A biztos viszont a jelentésében azt rögzítette, hogy a konkrét ügyben az Államkincstár nem tájékoztatta a panaszost arról, hogy nem megfelelő formanyomtatványt használt és hiánypótlásra sem hívta fel őt. Ennek következtében panaszos gyermeke – az általános eljárási rendnek is megfelelve – csak októberben kapta meg az utazási kedvezményre jogosító igazolványát, annak ellenére is, hogy az elavult formájú nyomtatvány adatai, főleg a gyermek születési időpontja alapján részére meg lehetett volna állapítani a családi pótlékot és ki lehetett volna állítani a kedvezményes utazási igazolványt.

Mindezek alapján az alapvető jogok biztosa a panaszügyben, az Államkincstár eljárásában és az utazási igazolvány kiállításának szabályaiban is a jogbiztonság sérelmét állapította meg és felkérte az illetékes minisztert, vizsgálja felül a vonatkozó jogszabályokat, és eljárási szabályokat, majd kezdeményezze azok módosítását. A Magyar Államkincstár elnökének figyelmét pedig az eljárási jogszabályok és garanciák, valamint az ügyféli jogok maradéktalan figyelembevételére hívta fel az ombudsman.

A jelentés a /documents/10180/143994/201200958.rtf/13c261b1-50bd-416c-b7ec-a89149f1c710 oldalon olvasható.