null Az alapvető jogok biztosának üzenete a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális zaklatása elleni védelem második európai napja alkalmából

A gyermekek szexuális zaklatása, bántalmazása és kizsákmányolása hatékonyabb megelőzésének, a védelem fokozásának, az áldozatok segítésének fontosságára hívja fel a figyelmet Székely László ombudsman. A biztos szerint mindez továbbra is a gyermekvédelem egyik legsürgetőbb feladata. A szakmai együttműködés elmélyítése mellett mielőbb át kellene venni a mintaértékű, Barnahus modellre alapozott gyermekmeghallgatást, sokkal nagyobb figyelmet kellene kapnia a szexedukációnak, azaz a gyerekek hiteles, valós szexuális felvilágosításának.

November 18-a a gyermekek szexuális zaklatása elleni védelem érdekében meghirdetett második európai nap. Ennek kapcsán az alapvető jogok biztosa kiemeli, hogy a gyermekekkel szemben elkövetett erőszak semmilyen formája – közöttük a szexuális zaklatás – nem lehet indokolható vagy magyarázható. A gyermekekkel szembeni erőszak ugyanakkor megelőzhető lehet és az eszközök között szerepet kaphat a bizalom, a tájékoztatás, a segítségnyújtás és a figyelem. Magyarország tavaly augusztusban iktatta törvénybe az Európa Tanács égisze alatt 2007-ben elfogadott Lanzarote-i Egyezményt, amely számos kötelezettséget tartalmaz. Az Egyezmény egyenlő védelmet kíván nyújtani a gyermekeknek, a résztvevő európai országok számára közös követelményrendszert és meghatározásokat vezet be. A cél a gyermekek legfőbb érdekének szem előtt tartása, a szakmaközi együttműködés biztosítása, a szexuális kizsákmányolás, bántalmazás megelőzése, a szexuális bűncselekmények áldozatainak védelme, az elkövetők felelősségre vonása.

A szexuális erőszak és zaklatás a gyakorlatban számos formát ölthet, azonban közös bennük, hogy helyrehozhatatlan károkat okozhatnak a gyermekek mentális és fizikai egészségében, a következmények pedig még felnőttkorukban is gyötrik, fájdalomban és szégyenben tartják az áldozattá vált egykori gyermekeket. Európában nagyjából minden ötödik gyermek áldozatul esik a szexuális kizsákmányolás és zaklatás valamely formájának. Ráadásul az európai összesített adatok szerint az esetek legalább 70-80 százalékában nem idegen pedofilokról van szó, hanem a gyermek ismeri az elkövetőt, az ugyanis a „bizalom körében" található, azaz a család, barátok, rokonok között kell keresni. Szomorú tény, hogy az elkövetett szexuális zaklatási ügyeknek legfeljebb tizedére derül fény és nagyon kevés az adat, közismerten hatalmas a látencia. Egyes becslések szerint akár háromszázezer magyar gyerek is találkozhat szexuális zaklatás, az abúzus valamely formájával, ugyanakkor mindössze ezer ügyben indult valamilyen eljárás, és nehéz a bizonyítás is.

Az ombudsman ezért is szorgalmazza továbbra is és tartja kiemelten fontosnak a már bevált és rendkívül meggyőző eredményeket mutató izlandi Barnahus modell hazai átvételét. Az első magyar Barnahus házat modern felszerelésekkel éppen ezen a héten, Szombathelyen adtak át és Budapesten is tervbe van véve a létrehozása. Az alapjogi biztos szerint szükséges lenne a hazai jogi szabályozás megfelelő felülvizsgálata és kiegészítése annak érdekében, hogy a Barnahus házak elláthassák a funkciójúkat. A modell nagy erénye, hogy a gyermekek legfőbb érdekét szolgálva, speciális szempontjaikra, életkorukra is figyelve elkerüli az ismétlődő meghallgatások miatti traumákat, a komplex intézményben gyermekbarát módon végezhetik a szakemberek együtt munkájukat, a vizsgálat lefolytatását és a gyermekáldozatok és családjaik válsághelyzeti támogatását. A Barnahus módszer alkalmazása egyben komolyan meg tudja növelni a szexuális zaklatás miatti megalapozott vádemelések számát, jól szolgálja a büntetőeljárások eredményességét, az elkövetők megbüntetését.

Az ombudsman kiemelte azt is, hogy a megelőzés kapcsán döntő jelentőségű a megfelelő szexedukáció biztosítása, amely valódi választ ad a 10-18 éves korosztály énképével, testképével, párkapcsolataival, szexualitásával kapcsolatos kérdéseire, egyben a szülőket is segítve, hiszen ezekben a kérdésekben sok a hallgatás, a tabu vagy a súlyos tévedés. A biztos szerint nem lehet eléggé hangsúlyozni a helyi, iskolai, intézményi, a gyerekeket elérő, megszólító, interaktív programok és projektek fontosságát, így például az UNICEF hosszú évek óta nagyszerűen működő Ébresztőóra programsorozatát.