null Az alapvető jogok biztosának üzenete a Budapest Pride Kulturális Fesztivál megnyitóján

Tisztelt Egybegyűltek!

            „Minden ember szabadnak születik, egyenlő méltósággal és jogokkal. Minden emberi jog egyetemes, egymástól kölcsönösen függő és egymással kapcsolatban álló. A szexuális irányultság és a nemi identitás minden ember méltóságának és emberi mivoltának szerves része, és nem képezheti hátrányos megkülönböztetés vagy bántalmazás alapját."  Ezek – az elmúlt hetek tragikus eseményei miatt különösen fájóan aktuális – gondolatok vezetik be szexuális irányultsággal és nemi identitással kapcsolatos emberi jogi szabályok „kódexét", az egy évtizeddel ezelőtt megfogalmazott Yogyakarta alapelveket.

             Tisztelettel köszöntöm Önöket az idei Budapest Pride Kulturális Fesztivál megnyitóján.

„Velünk teljes" – ez az immár 21. alkalommal megrendezett rendezvénysorozat ez évi mottója.  E mottó üzenete, hogy az LMBTQIA emberek – amiképp más, a társadalomban kisebbségi helyzetben lévő csoportok tagjai is – a társadalom integráns, értékes szereplői.  Az Alkotmánybíróság gyakorlata értelmében a szexuális irányultság és a nemi identitás a személyiség lényeges, így különös védelmet igénylő vonásának tekintendő.  A társadalom „teljessége" pedig csak akkor valósulhat meg, ha a többségitől eltérő identitások nyílt vállalása nem jár megbélyegzéssel, ha társadalom más tagjai előtt sem kell senkinek titkolnia a személyiségnek e lényeges vonásait.  

            Az elmúlt évtizedekben mind a nemzetközi jogban, mind a magyar jogban számos dokumentum született, amelyek közös célja az egyenlő méltóság eszméjének gyakorlati érvényre juttatása. Az egyértelmű jogi szabályozás fontos üzenetet hordoz. Az előítéleteket azonban nem lehet pusztán jogi szabályozással legyőzni: a nevelés, az oktatás, a kölcsönös megismerés az előítéletek, a hátrányos megkülönböztetés leghatékonyabb ellenszerei. Hogy ezekre mekkora szükség van, azt az érintettek az erre vonatkozó kutatások tanúsága szerint nap mint nap megtapasztalják. A társadalom azonban már csak a legsúlyosabb, végzetes következményekkel járó atrocitások esetén szembesül az előítéletek pusztító erejével. A napi bántásokat, sérelmeket elszenvedők jelentős része ugyanis nem fordul a hatóságokhoz jogi segítségért, támogatásért. Ez a bizalmi deficit pedig kétségtelenül az állami szervek, jogvédő intézmények felelőssége is, és valamennyiünket további erőfeszítésekre kell, hogy ösztönözzön annak érdekében, hogy mindenki elhihesse: valóban „vele teljes" a társadalom.

Tartalmas és sikeres munkát kívánok a Fesztivál szervezőinek, és hasznos, kellemes időtöltést minden résztvevőnek, a „teljesség" jegyében, tartozzanak bármely többséghez vagy bármely kisebbséghez.

                                                           Üdvözlettel:

                                                                                                          Székely László