null Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek közleménye

Budapest, 2020. március 26. – A koronavírus-világjárvány miatt kialakult körülmények sérülékeny helyzetű társadalmi csoportokat érintő kérdéseiről bocsátott ki közös közleményt Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa, Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes, valamint Dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes.

A Magyarországon is egyre súlyosbodó járványhelyzet, ennek összetett gazdasági és társadalmi következményei, valamint a kapcsolódó állami intézkedések sokféle módon és formában nehezítik, korlátozzák mindannyiunk életét. Kihívásokkal és veszteségekkel kell szembenéznünk, olyanokkal, amelyekkel az elmúlt évtizedekben nem találkoztunk.

Mindannyiunknak – állami és nem állami intézményeknek és polgároknak egyaránt – tudnunk kell, hogy a világjárvánnyal együtt járó egészségügyi kockázatok megelőzésére, kezelésére, leküzdésére az egyes társadalmi csoportok nincsenek egyformán felkészülve, és ez különösen igaz a sérülékeny helyzetű személyekre. A járvány következményeinek egyedi kihívásai – így a digitális oktatáshoz szükséges informatikai háttér hiánya, az elszigetelődés, a munka és kereseti lehetőségek beszűkülése vagy megszűnése, az ebből fakadó anyagi nehézségek és az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés akadályai – a társadalom anyagilag korábban is súlyosan kiszolgáltatott tagjai számára most különösen nehéz helyzetet eredményezhetnek.

Nem kétséges, hogy a lakosság különösen sérülékeny tagjai, így kiemelten az idősek, a romák, a betegek, a fogyatékossággal élők, a hajléktalan, és más, egzisztenciálisan rászoruló személyek, köztük gyermekek jelentős része a veszélyeztetett helyzetben lévők körébe tartoznak. Ezekben a hetekben, hónapokban az ország bizonyos régióiban a jelen helyzettől függetlenül is nehéz körülmények között élő, nélkülöző családok is rendkívüli élelmezési, higiéniai, egészségügyi, oktatási és más természetű kihívásokkal szembesülnek.

Hangsúlyozottan arra kérünk tehát mindenkit, hogy közös életünknek ebben a kivételesen embert próbáló időszakában semmiképpen ne hagyjuk magukra a leginkább rászoruló embereket, közösségeket. A szociális és egészségügyi ellátórendszer óriási kihívás előtt áll. A veszélyhelyzet idején eljárni jogosult és eljárni köteles állami, illetve önkormányzati intézmények folyamatos és célzott intézkedései mellett az egyéni és csoportos civil kezdeményezések, az egyházi közösségek felajánlásai és a helyben érintett roma nemzetiségi önkormányzatok közreműködése csak megfelelő anyagi háttér, észszerű és szakszerű szervezés, valamint felelős tájékoztatás mellett érhetik el igazi céljukat.

Fentiek jegyében jó gyakorlatnak értékeljük a veszélyhelyzet kezelése érdekében nemrégiben létrehozott speciális, az önkéntességet és adományozást koordináló akciócsoport felállítását. Megfontolásra javasoljuk az érintett döntéshozóknak, hogy hozzanak létre a sérülékeny csoportok rendkívüli védelmével és támogatásával foglalkozó, és különösen a hátrányos helyzetben élő gyermekeket és családjukat segítő akciócsoportot, amelyhez szakmai tapasztalatunkat szívesen felajánljuk.

Őszinte nagyrabecsülésünket és köszönetünket fejezzük ki minden állami és nem állami alkalmazottnak, egészségügyi dolgozónak, egyházi személynek, civil aktivistának, aki megfeszített erővel, türelemmel, fegyelmezettséggel és kitartással dolgozik a világjárvány megfékezésén. Munkája közben pedig tekintettel van mindenki egészségére és életére: a sajátjára éppúgy, mint a hátrányos helyzetű embertársainkéra.

Kollégáinkkal a megváltozott körülmények között is folyamatosan elemezzük a rendkívüli helyzet okozta kihívások hatását mindenkire, de különös figyelemmel a veszélyeztetett társadalmi csoportok tagjaira.         

Budapest, 2020. március 26.

Dr. Kozma Ákos

az alapvető jogok biztosa

 

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet

a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak

védelmét ellátó biztoshelyettes

Dr. Bándi Gyula

a jövő nemzedékek érdekeinek

védelmét ellátó biztoshelyettes