null Az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek szószólója közös közleménye

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa és Dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója a madarak és fák napján felhívja a figyelmet, hogy Alaptörvényből fakadó közös kötelezettségünk az élőhelyek megóvása, a zöldfelületek védelme, a természeti értékek védelmét szolgáló törvényes rendelkezések betartásával, így a beruházások tájba illesztésével.

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa és Dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója e napon arra hívja fel mindenki figyelmét, hogy a természet e két kiemelten fontos elemének egyebek között életfeltételeink javításában betöltött szerepe és ökológiai szolgáltatásaik révén jelentős tényleges gazdasági haszna az emberiség közös érdekévé teszi védelmüket. A fák és a madarak kulturális szimbólumok, esztétikai értékek is, illetve a fák még egészségünket is védik.

A madarak a kártevők kordában tartásával ma is felbecsülhetetlen szolgálatot tesznek, emellett pótolhatatlan szerepet töltenek be a természet egyensúlyának fenntartásában. Hazánk madárvilága olyan valós értéket jelent, amelyet az iparosodott országok már nagyrészt elveszítettek. Európai felelősségünk, egyben saját érdekünk és az Alaptörvényben meghatározott kötelességünk e nemzeti örökség oltalmazása, elsősorban élőhelyeik megőrzésével. Ezért is elengedhetetlen a még megmaradt zöldterületek, erdősávok, ligetek, fészkelésre alkalmas bokros területek megkímélése.

Chernel István magyar ornitológus szervezte meg első ízben ezt az emléknapot, és Herman Ottó közbenjárására később Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter kötelezettségként írta elő: évente egy napot a tanító – természetvédő és erkölcsnemesítő célzattal – arra szenteljen, hogy a hasznos madarakat és védelmük jelentőségét megismertesse. Klebelsberg Kuno 1931-es rendelete szerint minden gyermek ültessen egy fát, amely fa „azután magával a gyermekkel növekszik, és így a gyermek lényéhez fűződik”. Dr. Kozma Ákos már ombudsmani programjában, a biológiai sokféleség védelmének részeként fontosnak nevezte a jövő nemzedékek korábbi szószólója által kezdeményezett Fatestvér Program átörökítését, amely meghallgatásra is talált a Kormány jelenlegi terveiben.

Az emléknap a jövő nemzedékek érdekei védelmének kitüntetett ünnepe, egyszerre szimbolizálja a nemzetközi természetvédelmi erőfeszítések fontosságát, a tudomány és oktatásügy együttműködésének szükségességét a természetvédelem és a környezeti szemléletformálás érdekében, valamint történelmi egyéniségeink, hagyományaink megbecsülését, a nemzedékek közötti szolidaritást és a közösségi összetartozást.

A világjárvány okozta veszélyhelyzet miatt bevezetett korlátozások mindenki számára igazolhatták, milyen jelentős mértékben járulnak hozzá lelki és testi egészségünk megőrzéséhez a kertek, parkok és erdeink. Ezért az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek szószólója arra emlékeztet mindenkit, különösen fontos e téren is az együttélés szabályainak követése: a madarak fészkeinek tiszteletben tartása és óvása, élőhelyük mérgező anyagoktól való megkímélése, kivágás helyett a fák ápolása és gondozása, a fasorok, parkok megőrzése, és hogy vigyázzunk erdeinkre.