null Az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek szószólója a bonyhádi gótikus templom megóvását kéri

Az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek érdekeinek képviseletét ellátó helyettese felkérik az illetékes döntéshozókat és szakhivatalokat, kövessenek el mindent annak érdekében, hogy a Bonyhád városában útépítési munkálatok közben az elmúlt héten feltárt gótikus plébániatemplom páratlanul értékes maradványai megőrizhetők legyenek, és feltárható, kutatható, megismerhető állapotban megmaradjanak.

A városi elkerülő út építése közben feltárt, az iszaptakarás miatt egyedülállóan érintetlen állapotban, a későbbi korok által ki nem fosztott, el nem hordott templomrom a barokk korban újjáépült város egyedüli középkori emléke, egyben a nemzet kulturális örökségének kiemelt fontosságú épített emléke, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az Alaptörvény P) cikke értelmében az állam és mindenki kötelessége.

A beruházó önkormányzat és a kivitelező az idő szorításában, a pénzügyi támogatással való elszámolás kényszerétől szorongatva a romok elfedésére törekszik, ami az útépítés megszokott technológiája, a hengerelt útalap készítése során jóvátehetetlen sérüléseket okozhat.

A biztos és helyettese mindezek miatt felkéri a közpénzek felhasználásáért felelős hatóságokat, tegyék lehetővé, hogy a vis maior helyzetre való tekintettel a beruházó - számára anyagilag hátrányos következmények nélkül - felfüggeszthesse az építkezést annak érdekében, hogy a tervek módosításával az út a középkori műemléket kikerülve épülhessen meg.

A biztos és helyettese felkérik Bonyhád város önkormányzatát és polgármesterét, hogy saját egyedülálló kulturális örökségük megóvása érdekében keressen olyan szakmai megoldást, amely időt ad a középkori emlék feltárására és lehetővé teszi megőrzését és bemutatását.

A biztos és helyettese felkérik az örökségvédelmi hatóságot, hogy fontolja meg a régészeti lelőhely védettségét célzó eljárás megindítását.

A biztos és helyettese felkérik az illetékes kormányhivatalt, hogy a szükséges engedélyek kiadásakor az Alaptörvény P) cikke értelmében kiemelt figyelmet szenteljenek az egyedülálló nemzeti örökség megóvásának.