null Az AJBH 2012. évi adatairól

Az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának 2012. évéről

 

Az átalakult, újraszervezett ombudsmani rendszer első évében 25 százalékkal növekedett a hivatalnak küldött panaszügyek száma. A törvényben megszabott, a 2012-es évtől részben új feladatokat a szervezet egységes szemléletével, rugalmas munkaszervezéssel és jelentős túlmunka árán teljesíteni tudta.

2012. január 1-jével a négy önálló ombudsmani iroda helyén az alapvető jogok biztosa, Szabó Máté vezetésével létrejött az egyombudsmanos rendszer, amelyben a nemzetiségek és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét biztos-helyettesek látják el. A 2011-es évi 5046-tal szemben 2012-ben 6667 vizsgálati kérelmet regisztrált a Hivatal, az információs szolgáltatást pedig az egy esztendővel korábbi kilenc és félezer után az elmúlt évben immár csaknem tizenhárom ezren vették igénybe. Panaszra és hivatalból indított, részben helyszíni vizsgálatok nyomán 231 ombudsmani jelentés készült, amely 331 intézkedést, ajánlást tartalmazott. A 2012. év statisztikájából az is kiviláglik, hogy az ombudsman ajánlásainak 61 százalékát a címzettek elfogadták, 14 százalékban vagy elutasították, vagy nem válaszoltak rá, a javaslatok 25 százalékában pedig még nem járt le a válaszadásra megszabott 30, illetve 60 napos határidő.

A 2012-ben elfogadott 225 törvénnyel különleges jelentőséget kapott a demokratikus intézményrendszer gyors átalakítása során hozott törvények, rendeletek, jogalkotói hibák korrekciója. Az alapvető jogok biztosa az elmúlt évben munkatársaival csaknem 250 jogszabálytervezetet véleményezett, minden harmadik esetében valamilyen észrevételt tett. Ezek hatására az előterjesztéseket többször is jelentősen módosították. (Két esetben a jogszabály előkészítője nem értett egyet a biztos véleményével, ezek ügyében az ombudsman az elfogadott jogszabály alaptörvény-ellenessége miatt az Alkotmánybírósághoz fordult.)

2012. január 1-jétől az Alkotmánybíróságtól közvetlenül csak az kérhet rendkívüli jogorvoslatot, akit alaptörvény-ellenes jogszabály alkalmazásából vagy ilyen bírói döntésből egyéni jogsérelem ér. Minden más esetben az alapvető jogok biztosánál lehet javasolni az indítvány benyújtását, ezekben az ügyekben azonban a biztos a saját vizsgálata alapján dönt és a maga nevében kezdeményez. 2012-ben 758 ilyen javaslat érkezett a Hivatalba. Az alapvető jogok biztosa a korábbi években benyújtott indítványai közül tizenkettőnek a fenntartása mellett döntött, panaszok alapján 19 esetben, hivatalból pedig négy alkalommal fordult az Alkotmánybírósághoz. A testület 11 ügyben – közöttük a családvédelmi törvényről – már döntést hozott.

A magyar ombudsmani intézmény nemzetközi elismertségét illusztrálja, hogy az alapvető jogok biztosát az elmúlt évben három földrészen nyolc helyszínre hívták előadásra és a tapasztalatainak átadására. Közöttük volt például az ombudsmanok világszövetsége, amelynek konferenciáján a magyar biztost az egyik nyitóbeszédre kérték fel, vagy a Nemzeti Emberjogi Intézmények európai regionális csoportja, és az ENSZ egy intézete. Az ombudsmant 2012-ben 27 külföldi vendég, illetve küldöttség kereste meg találkozásra, például az Európa Tanács és az ENSZ jelentéstevői, az EBESZ nemzeti kisebbségi főbiztosa, és hazánkban akkreditált nagykövetek. Az alapjogi biztos munkatársait 2012-ben 47 nemzetközi konferenciára, megbeszélésre hívták meg, elsősorban gyermekjogi, esélyegyenlőségi, gyülekezési jogi témákban.

Az alapvető jogok biztosának 2012. évi tevékenysége a korábbi évekkel egyező módon a nyilvánosság előtt zajlott. Munkájáról, vizsgálatairól, jelentéseiről, ajánlásairól összesen 248 közleményben számolt be, projektjeiről összefoglaló füzetek jelentek meg, a hazai és a nemzetközi sajtóban interjúkban és elemzésekben foglalkozott az alapjogok magyarországi helyzetével és az ombudsman tevékenységével.

Mindezekről további információk a http://www.ajbh.hu oldalon olvashatók.