null Az AB indítványról a választottbíróság igénybevételének korlátozásáról

AB indítvány a választottbírósági út igénybevételét korlátozó jogi szabályozásról

AJB-7505/2012

 

Az alapvető jogok biztosa szerint Magyarország által is aláírt nemzetközi szerződésekbe ütközik és sérti a jogbiztonság követelményét a választottbíráskodás módosított jogi szabályozása. Az ombudsman ezért a rendelkezés felülvizsgálatát kérte az Alkotmánybíróságtól.

A módosított szabályozás kizárja a választottbírósági út igénybe vételét olyan ügyben, amelyben a jogvita tárgya a nemzeti vagyonról szóló törvény hatálya alá tartozó, Magyarország határa által körbezárt területen lévő nemzeti vagyon, illetve azzal kapcsolatos bármely jog, igény, követelés. A nemzeti vagyonnal rendelkezni jogosult e jogviták eldöntésére választottbírósági eljárást nem köthet ki. Ez a szabályozás több olyan nemzetközi szerződésbe ütközik, amelyeknek Magyarország is részese, így például sérti a nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodásról szóló Európai Egyezményt, az Államok és más államok természetes és jogi személyei közötti beruházási viták rendezéséről szóló egyezményt, valamint a külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló egyezményt.

Figyelemmel az Alaptörvény rendelkezéseire és az Alkotmánybíróság korábbi gyakorlatára, a magyar jogi szabályozásnak összhangban kell állnia a nemzetközi szerződésekkel, melyeknek Magyarország is részese. Mivel a módosított szabályozás ezzel az elvvel ellentétes, az alapvető jogok biztosa kérte az Alkotmánybíróságtól, hogy a kifogásolt rendelkezések nemzetközi szerződésekbe ütközését állapítsa meg, és azokat semmisítse meg.

A módosítás szövegének nem egyértelmű megfogalmazása sérti az Alaptörvényből levezetett jogbiztonság elvét is, jelenlegi formájában ugyanis úgy is értelmezhető, hogy elvileg érvénytelenné tenné minden olyan szerződés választottbírósági kikötését, amelyet a törvény módosításának hatályba lépését megelőzően kötöttek. Az ombudsman ezért azt is indítványozta, hogy az érintett rendelkezéseket ebből a szempontból is vizsgálja felül az Alkotmánybíróság.

(A választottbíróság a nemzetközi, vagy gazdasági, kereskedelmi jogvitákban eljáró olyan pártatlan és független bíróság, amelynek speciális ismeretekkel rendelkező bíráját a felek közösen választják ki. A választottbíróságok döntéseit az állam elismeri és végrehajtja, a külföldi választottbíróságok döntéseinek végrehajtásáról nemzetközi egyezmény rendelkezik.)

Az indítvány szövege a /documents/10180/143994/201207505Ai.rtf/458af9d3-8805-4705-a33c-6f3a935cfe5a oldalon olvasható.