null Az AB határozatáról a jogi segítségnyújtás állami finanszírozásáról

Az Alkotmánybíróság határozatáról a jogi segítségnyújtás szabályozásával kapcsolatban

 

Az Alkotmánybíróság Szabó Máté ombudsman indítványának helyt adva alaptörvény-ellenesnek ítélte és megsemmisítette a jogi segítségnyújtásról szóló törvénynek azt a rendelkezését, amely kizárta, hogy az alkotmányjogi panaszeljárásban a szociálisan rászorulók alapvető jogaik érvényesítésére az állami költségvetésből finanszírozott jogi tanácsot és jogi képviseletet kaphassanak.

Az alapvető jogok biztosa alkotmánybírósági indítványában kifejtette, hogy az állami költségvetésből finanszírozott jogi segítségnyújtást kizáró rendelkezés több alkotmányossági aggályt is felvet. Sérti a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, ellentétes az esélyegyenlőség előmozdításának állami kötelezettségével, a törvény ugyanis éppen a vagyoni helyzetük alapján hátrányos helyzetben lévőket zárta el az alkotmányjogi panasz igénybevételének lehetőségétől. Ez sérti a hatékony jogorvoslathoz való jogot is, mivel az alapjogvédelemben kiemelt szerepe van az Alkotmánybíróságnak, mint végső jogorvoslati fórumnak. A biztos ezzel kapcsolatban rámutatott arra az ellentmondásra is, hogy miközben a törvény a rászorulók esetében is kizárja az állami költségvetésből finanszírozott jogi segítségnyújtást, az Alkotmánybíróságról szóló törvény kifejezetten előírja a jogi képviseletet.

Szabó Máté alapjogi biztos érvei alapján kérte az Alkotmánybíróságtól a jogi segítségnyújtásról szóló törvény kifogásolt rendelkezését, aminek a testület 2012. december 18-i határozatában helyt adott. Az Alkotmánybíróság határozata teljes terjedelmében elolvasható a http://www.mkab.hu/sajto/kozlemenyek/az-alkotmanybirosag-kozlemenye-a-jogi-segitsegnyujtasrol-szolo-torveny-alkotmanyossagi-vizsgalatarol oldalon.