null Autóversenyek a Nyugat Mecsek Tájvédelmi Körzet területén könyezetvédelmi jogi problémákkal

A jogszabály szerint évente kettőre lehetne, mégis négy autós hegyi verseny megrendezésére adott ki engedélyt a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség. Rendszeresen jogerős környezetvédelmi engedély nélkül rendezik a versenyeket. A jogalkotó mindmáig adós a természetre veszélyes tevékenységek esetén biztosíték adását előíró jogszabállyal. Az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese vizsgálta a mecseki védett és fokozottan védett természeti területeken megrendezett, részben lakott területet is érintő rali körülményeit.

Székely László ombudsman és Szabó Marcel a jövő nemzedékek érdekeiért felelős helyettese egy panaszbeadványt kivizsgálva közös jelentésben állapította meg, hogy a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelési tervében a jogszabály évente legfeljebb két autós hegyi verseny megrendezését teszi lehetővé. A felügyelőség ezzel szemben – a korábbi évekhez hasonlóan – 2013-ban is négyre adott természetvédelmi engedélyt, ami ellentétes a terület természetvédelmi célkitűzéseivel.

A verseny megkezdéséhez a természetvédelmi törvényben előírt jogerős engedély szükséges. A jelentés azonban azt tárta fel, hogy a versenyeket rendszeresen az ilyen jogerős engedélyek hiányában rendezik meg. Más esetekben a felügyelőség a természetvédelmi engedélyről közvetlenül a versenyeket megelőző napokban hoz határozatot és – mint a panaszügyben kiderült - mire az ellenérdekű ügyfelek fellebbezhetnének, a rendezvény már be is fejeződött. Az ombudsman és helyettese ennek láttán a jogszabályok módosítását javasolta.

 

A jelentés megállapította azt is, hogy a felügyelőség nem mérlegelte, miként hat az Orfű Kupa verseny a NATURA 2000 területekre, noha az ilyen védett környezetben a szokásostól eltérő, sajátos környezethasználattal járó, nem a természetvédelem céljait szolgáló tevékenységek során kiemelten fontos az egészséges környezethez való jog és a nemzet közös örökségének védelme.

Több korábbi ombudsmani kezdeményezés felvetette, hogy a természeti értékeket veszélyeztető tevékenységek folytatóit jogszabályban kellene kötelezni környezetvédelmi és természetvédelmi biztosíték adására. A jogalkotó ezzel a jogszabállyal a kifejezett törvényi felhatalmazása dacára is adós. A biztos és helyettese közös jelentésében rámutatott, hogy jelentős a raliversenyek baleseti kockázata, ezért a természetvédelmi biztosítékadás kötelezettségének hiánya sérti a jogbiztonság követelményét és az egészséges környezethez való alapvető jogot. Az ombudsman ismét kezdeményezte a hiányzó kormányrendelet megalkotását.

Az illetékes jegyző és a felügyelőség nem folytatott le zajvédelmi hatósági eljárást, holott a vizsgált raliverseny részben lakott területet is érintett. Arra hivatkoztak, hogy a raliverseny közterületi rendezvény, amelyre a zajvédelmi szabályozás hatálya nem terjed ki. A vizsgálati jelentés ezzel szemben arra emlékeztetett, hogy a zajvédelmi szabályozás hatályát a jogszabály nem általánosan, hanem csak a gyülekezési törvény szerinti közterületi rendezvények, vagyis közéleti, politikai demonstrációk esetében korlátozza. A közterületen tartott egyéb, például kulturális- és sportrendezvények nem mentesítenek a zajvédelmi hatósági eljárás alól. Az alapvető jogok biztosa a jelentésben ugyanakkor javaslatot tett a zajvédelmi jogszabályok pontosítására, annak érdekében, hogy egyértelmű legyen, mely hatóságnak van eljárási kötelezettsége a közúton megrendezett raliversenyek zajterhelésének ügyében.