null Államelnöki elismerésről

Államelnöki elismerés az ombudsman munkatársának

 

A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztet adományozta Sólyom László köztársasági elnök dr. Hajas Barnabásnak. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa hivatalának osztályvezetője ma vette át a március 15. alkalmából neki ítélt elismerést.

Dr. Hajas Barnabás vezette az ombudsman gyülekezési jogi kiemelt projektjét. Az osztályvezető 2008-2009-ben munkatársaival megfigyelőként több, mint száz közterületi rendezvényen személyesen gyűjtött tapasztalatokat, információkat a gyülekezési törvény előírásainak és a véleménynyilvánítás szabadságának érvényesüléséről. Ilyen volt például a március 15-i, illetve az október 23-i események helyszíni vizsgálata, ahol a rendőri intézkedések, a személyi szabadság korlátozása és az előállítások jogszerűsége állt a középpontban. A feltárt visszásságok nyomán tett ajánlások nyomán több esetben változott a rendőrségi fellépés szabályozása, vált megelőzhetővé sok korábban is kifogásolt rendőri magatartásforma. A gyülekezési jogi projektről, megállapításairól, kezdeményezéseiről szakmai rendezvényeken cseréltek véleményt az érintettek, és ombudsmani kiadvány is készült mindezek összefoglalásaként.

Dr. Hajas Barnabás az államelnöki elismerés előtt nem sokkal megkapta az Emberi Jogokért Emlékplakettet, amelyet az igazságügyi és rendészeti miniszter az Emberi jogok napján adott át.