null Aggasztó fejlemények a szombathelyi Falco Zrt. fafeldolgozó üzeménél

A jövő nemzedékek szószólója aggodalommal értesült a Falco Zrt. szombathelyi gyártelepén november 7-én történt ipari balesetről. Közvetlenül ugyan senki sem sérült meg, ám a robbanás és az azt követő tűz a környéken élők egészségével kapcsolatos további kockázatokat is felvethet. Szabó Marcel a gyár működésével eddig is járó környezetterhelés csökkentése érdekében is kéri a baleset körülményeinek tisztázását. 

A közelben élő polgárok és a gyár szomszédságában működő vállalkozások visszatérő panaszai alapján az ombudsmani hivatal által lefolytatott eddigi vizsgálatok, beleértve a helyszíni szemlét is, amikor a számottevő por-lerakódás a környékbeli irodákban és a gépjárműveken vizuálisan is jól megfigyelhető volt, felvetik a kérdést, hogy gyártási folyamatai során a Falco Zrt. vajon a jogszabályok által megkövetelt legjobb elérhető technikát alkalmazza-e?

Az ilyen irányú kétségeket megerősítették azok az értesülések, amelyek szerint a cég más országokban működő üzemeiben már évekkel ezelőtt elvégezték a környezetterhelés számottevő csökkentését eredményező műszaki fejlesztéseket. A mostani porrobbanás és tűzeset után is válaszra vár az a kérdés, amit a hatósági vizsgálatoknak minél hamarabb tisztázniuk kell, hogy a jelenlegi technológia, és általában a gyár műszaki állapota alkalmas-e a XXI. században elvárható biztonságos működésre?

A Falco Zrt. vállalta ugyan a környezet állapotát remélhetőleg javító fejlesztéseket, illetve az esetleges környezetterhelés folyamatos monitorozását, ezt azonban értesüléseink szerint össze kívánja kötni a gyártókapacitás jelentős bővítésével. Ennek kapcsán viszont kérdéses, hogy a potenciális fajlagos szennyezőanyag-kibocsátás remélt csökkenését nem mérsékli-e, akár oltja-e ki a kapacitásnövelés ellentétes hatása? A baleset fényében a hatóságoknak komolyan mérlegelniük kellene azt is, hogy a fejlesztéseknek bővítés helyett elsősorban nem arra kellene-e irányulniuk, hogy garantálják a műszaki, munkavédelmi szempontból biztonságos, a környezeti ártalmakat minimalizáló működés feltételeit?

Mivel a gyár működésének sorozatos változásai újabb és újabb hatósági eljárások indítását követelték meg, az ombudsmani hivatal már előző jelentésében is felhívta a figyelmet az engedélyek kiadása előtti körültekintő eljárásra, például a bővítéssel járó, megváltozott kibocsátási értékek újabb ellenőrzésére. A vizsgálat megállapításainak az volt a célja, hogy elősegítsék a gyár jogszabálykövető működését, ezzel erősítve a hatóságok pártatlan és szakszerű működésébe vetett közbizalmat. 

A jövőt illetően aggodalomra adhat okot a Falco Zrt-nek a hatósági intézkedések végrehajtásával kapcsolatos, az érdemi megoldást késleltető magatartása. Szabó Marcel, a jövő nemzedékek szószólója annak tisztására törekszik, hogy a hatóságok jogkörükben eljárva mindent megtettek-e a Falco Zrt. működésével kapcsolatban felmerült aggályok orvoslására?

Ipari balesetek kivizsgálása során szükségszerűen fel kell vetődnie, hogy az érintett gazdasági és hatósági szereplők működésük során az elvárható mértékben alkalmazták-e a környezetvédelem alapvető elveit, az elővigyázatosság és a megelőzés elvét? A jövő nemzedékek szószólója ennek szellemében kéri a baleset mindenre kiterjedő vizsgálatát, és az üzem jövőbeli működésének olyan hatékony szabályozását, amellyel a hasonló balesetek elkerülhetők, egyszersmind garantálható a gyár környezetében élők egészséges környezethez való alkotmányos joga.