null A vízszolgáltatás szüneteltetéséről

A vízszolgáltatás szabályairól

AJB-7028/2010

 

Az ivóvíz-szolgáltatást akkor sem lehet teljesen megszüntetni, ha a magánszemély fogyasztó nem fizeti ki a díjat. Ekkor a szolgáltatás legfeljebb időben és mennyiségében korlátozható. A jogi rendelkezések értelmezése azonban a gyakorlatban problémát jelent, így szükséges lenne megvizsgálni és pontosítani a szabályozást – javasolta Szabó Máté ombudsman.

A hatályos jogi szabályozás alapján a vízműnek fel kell hívnia a díjfizetésben elmaradt fogyasztó figyelmét a lehetséges következményekre, és erről értesítenie kell a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét is. Ez megtörtént, ám a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. egyszersmind le is szereltette a panaszos vízóráját, gyakorlatilag megszüntette a szolgáltatást.

Az ombudsman ezzel kapcsolatban arra emlékeztetett, hogy a vízszolgáltatás szigorú feltételek mellett (például, csak ha az előzetesen értesített illetékes ÁNTSZ nem emel kifogást) és csakis időben és mennyiségben korlátozható. Ez alól is kivételt jelent a létfenntartáshoz, az egészségügyi és gyermekintézmények ellátásához, a közegészségügyi és tűzvédelmi előírások teljesítéséhez szükséges ivóvíz-szolgáltatás, továbbá a szennyvízelvezetés. A teljes szüneteltetés kizárólag termelési célú ivóvíz-felhasználásnál lehetséges, ekkor három hónapon túli díjtartozás esetén további harmincnapos határidővel a szolgáltatási szerződés felmondható.

A jogszabályi rendelkezések értelmezése azonban a gyakorlatban problémát jelent a jogalkalmazók számára, ami a tisztességes eljáráshoz való jogot és a jogbiztonságot sértheti. Ezért szükséges lenne megvizsgálni a jogi rendelkezések gyakorlati érvényesülését, és pontosítani a jogi szabályozást – javasolta az ombudsman a vidékfejlesztési miniszternek. Ugyanakkor felhívta a figyelmet a közegészségügyi követelményekre, arra is, hogy alapvető, minimális közszolgáltatásról van szó, amelynek biztosítása végső soron állami feladat. Amennyiben pedig a fogyasztók, vagy a fogyasztók jelentősebb csoportjai nem fizetik meg, vagy nem képesek megfizetni a szolgáltatási díjakat, más, alternatív – szociálpolitikai eszközöket is igénybe vevő – megoldásokat is ki kell dolgozni, mert a megfelelő szintű vízszolgáltatás közérdek is – írta vizsgálati jelentésében az állampolgári jogok biztosa.

A jelentés a http://www.obh.hu/allam/jelentes/201007028.rtf oldalon olvasható.