null A vidéken élő hajléktalanok foglalkoztatásáról

A vidéken élő hajléktalanok foglalkoztatásáról

AJB-5627/2012

 

A hajléktalan emberek foglalkoztatásának nehézségei a területi egyenlőtlenségek, helyi hiányosságok miatt vidéken még fokozottabban jelentkeznek. A pályázati források lehetőségei vidéken alig elérhetőek, ha mégis, akkor az eredményeik nem érzékelhetőekösszegezte vizsgálati jelentésében Szabó Máté ombudsman.

A hajléktalan emberek, rászorulók munkavállalási esélyeinek növelését, foglalkoztatásuk elősegítését célzó kedvezmények és programok túl általánosak, kimerülnek a közfoglalkoztatás kényszermegoldásaiban, és az ellátórendszer központosítottsága, a pályáztatás bonyolultsága miatt vidéken szinte egyáltalán nem elérhetőek, eredményeik, hatékonyságuk nem érzékelhető állapította meg az alapvető jogok biztosa, aki a fővárosi után megrajzolta az országos problématérképet is. Ezek összevetéséből kiderül, hogy a vidéki és a fővárosi problémák köre alapjaiban azonos, a főváros távolsága, a vidék elszigeteltsége nem a hajléktalan-lét minőségében, hanem a túlélés, illetve a hajléktalanságból való kitörés, a társadalomba való visszatérés lehetőségében mutat jelentős különbséget. A vidék még a budapestinél is súlyosabb bajokkal küszködik. Az ombudsmani vizsgálat azt tapasztalta, hogy az egyes vidéki önkormányzatok önerőből nem képesek a hajléktalanok foglalkoztatására hivatott programok megvalósítására, sőt, a közmunka-program terjedésével egyre kevésbé érdekeltek, motiváltak. Ha el is érhetnek valamely pályázati forrást, azok gyakran nem veszik figyelembe a célcsoport speciális igényeit, így valódi eredmény elérésére még sikeres megvalósításuk esetén sem alkalmasak.

Szabó Máté a fővárosi és a vidéki állapotok különbségeinek csökkentésére, a helyi problémák helyi megoldásának elősegítésére, a speciális igények figyelembe vételének érdekében jogszabály-változtatások megfontolását javasolja a nemzetgazdasági miniszternek és az emberi erőforrások miniszterének. A problémakör összetettsége a megoldás keresésében indokolttá teszi a fővárosi és az országos ellátói intézményrendszer, a teljes szociális segítő-szakma és a megszólított minisztériumok országos szintű együttműködését.

Az ombudsman ebben a jelentésében is hangsúlyozza, hogy a hajléktalanság kezelésében kizárólag olyan programokat, intézkedéseket tart elfogadhatónak, amelyek mentesek a rendészeti elemektől, szociális jellegűek, valóban alkalmasak arra, hogy elősegítsék a hajléktalan emberek visszailleszkedését a társadalomba, és hatékonyan előzzék meg a hajléktalanná válást.

Az alapvető jogok biztosa december 3-án a hivatalában záró konferencián összegzi a 2012. évi munkajogi vizsgálatait összefogó Munka Méltósága projekt megállapításait, a közfoglalkoztatás, a kisgyermekes anyák, fiatalok, fogyatékossággal élők, hajléktalanok munkavállalási lehetőségeit.

A jelentés a /documents/10180/143994/201205627.rtf/052eb631-859c-4f2c-92a2-de9b851c5f3f oldalon olvasható.