null A veszprémi Büntetés-végrehajtási Intézetről

Európai szintű, de túlzsúfolt a veszprémi büntetés-végrehajtási intézet

AJB 7712/2009

 

Túlzsúfolt a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, és ez sérti a fogvatartottak pihenéshez és az egészséges környezethez való jogát, közvetlenül veszélyezteti az emberi méltóságukat is. A foglalkoztatási és tanulási lehetőség szinte teljesen hiányzik, ami nem felel meg a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló országgyűlési határozatnak – állapította meg Szabó Máté ombudsman.

Az 1997-es ombudsmani vizsgálatban még „Vártömlöcnek" nevezett elavult börtönt 2003-ban új épület váltotta fel. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa helyszíni vizsgálatában azt tapasztalta, hogy az új bv. intézet 2008 végi 98%-os telítettsége 2009 végére mintegy 130%-ra emelkedett. Van viszont minden zárkában fallal leválasztott, zárható WC, hideg-melegvizes mosdó. Más börtönökhöz hasonlóan azonban a fogvatartottak itt is a zárkákban szárítják a ruháikat, ami másként is megoldható lenne, és ez javítana a börtönlakók helyzetén.

Az országgyűlési biztos örvendetesnek tartotta, hogy a fogvatartottak és a dolgozók ugyanazt az ételt kapják és ezzel sok problémát eleve kizár. A fogvatartottak pénzküldeményei kezelésével kapcsolatban kezdeményezte a házirend módosítását, mivel az intézet csak a kifejezetten vásárlásra, vagy telefonálásra, azaz célzottan feladott pénzösszegeket fogadja be letéti pénzként. A jogszabály viszont ilyen rendelkezést nem ír elő, vagyis a házirend ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal.

Az ombudsman a mai gazdasági helyzet ellenére sem találta elfogadhatónak, hogy szinte teljesen hiányzik a lehetőség a fogvatartottak munkáltatására és tanulására, és ez – bár a probléma az ország egész börtönrendszerét jellemzi – nem összeegyeztethető a jogállamiság elveivel.

Pozitívnak értékelte viszont a biztos, hogy a fogvatartottak családja az ünnepek környékén is látogathatja a hozzátartozóját, és engedélyezik, sőt elősegítik azt is, hogy az elítélt egy időben kettőnél több 18 éven aluli gyermekét fogadhassa. A veszprémi bv. intézetben találkozott először az ombudsman azzal a lehetőséggel, hogy a fogvatartott szabadidős tevékenysége részeként társasjátékot kölcsönözhet és azt a zárkában is használhatja. Az egészségügyi ellátás megfelelően felszerelt rendelőkben történik. A fogvatartás rendjét és biztonságát szolgáló jelzőberendezések és videokamerák alkalmasak funkciójuk betöltésére.

A csaknem 300 fogvatartottra jutó mindössze 6 nevelő azonban nagyon kevés a feladatokhoz képest, és ugyanígy nem elegendő, hogy pszichológust csak napi 4 órában foglalkoztatnak – bár tervezik a 8 órás alkalmazását is.

Mindezek alapján az állampolgári jogok biztosa a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának ajánlotta, hogy emelje az intézet nevelői létszámát, valamint kezdeményezze az épület bővítését. Az intézet vezetője alakítasson ki szárítóhelyiségeket, keressen pályázati lehetőségeket a fogvatartottak munkáltatására, tanfolyamok, tréningek szervezésére.