null A végtörlesztés szabályainak módosításáról

A végtörlesztés határidejének jogszabályi változásáról

AJB-2408/2012

 

Normavilágosság, előreláthatóság, kiszámíthatóság. A jogszabály-előkészítés követelményeinek érvényre juttatására kérte fel a nemzetgazdasági minisztert az ombudsman a végtörlesztést szabályozó törvény határidő-módosítása kapcsán.

A jogbiztonságot és a tisztességes eljáráshoz való jogot sérti a törvény, amely 2011. december 29. napjától megváltoztatta a végtörlesztésre vonatkozó szabályozást, mert nem rendelkezett arról, hogy a módosítást a már benyújtott végtörlesztési kérelmekre is alkalmazni kell – állapította meg Szabó Máté ombudsman.

A végtörlesztés szabályainak 2011. december 29-től hatályos módosítása előírta, hogy annak, aki a végtörlesztéshez nem vesz igénybe hitelt, legkésőbb 2012. január 30-ig, tehát gyakorlatilag egy hónapon belül át kell utalnia a banknak az összeget. Azoknak az ügyfeleknek azonban, akik még az említett módosítást megelőzően jelezték a banknak végtörlesztési szándékukat, a teljesítésre – az eredeti jogszabály szerint – 60 napos lehetőségük volt. Ezt a különbséget sérelmezte az ombudsmannak egy panaszos, aki kifogásolta, hogy a módosító rendelkezéseket a módosítás hatályba lépése előtt benyújtott kérelmeknél, azaz visszamenőleg is alkalmazzák a hitelintézetek.

A végtörlesztésről rendelkező jogszabály azt a feltételt írta elő, hogy a végtörlesztésnek az igénybejelentést követő 60. napig, legkésőbb 2012. január 30-ig meg kell történnie a saját forrásból teljesítőknél. Ha az ügyfél 2011. november 30-át megelőzően nyújtotta be a végtörlesztés iránti kérelmét, akkor valóban megvolt a 60 napja az átutalásra. A kérelem benyújtásakor hatályos szabályozás szintén 60 napot biztosított a teljesítésre azoknak, akik 2011. december 1. és 28. között nyújtották be kérelmüket. A 2011. december 29-én kihirdetett, és még aznap hatályba lépett módosítás viszont ezt a 60 napot csökkentette maximum 30-ra azzal, hogy mindenki számára rögzítette a január 30-i határidőt.

A jogalkotásról szóló törvény értelmében a jogszabályi rendelkezést – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – visszamenőleg nem lehet alkalmazni. Az ombudsman ezt az eltérő rendelkezést hiányolta a törvényszövegből. Amikor ugyanis a rendelkezés 2011. december 29-én hatályba lépett, a kérelmek jelentős többségét az adósok már benyújtották a hitelintézetekhez és a módosult szabályozás következtében új kérelmek beadására már csak már csak egyetlen nap állt volna rendelkezésre. Mindebből a biztos arra következtetett – amit később a nemzetgazdasági miniszter tájékoztatása is megerősített – hogy a jogalkotó a módosítást a folyamatban lévő kérelmeknél is alkalmazni kívánta. Ezt a szándékot a végtörlesztés szabályait módosító törvénynek átmenti rendelkezésként rögzítenie kellett volna, ami azonban nem történt meg.

A végtörlesztést szabályozó jogszabályrész 2012. március 31. napján hatályát veszti, a jelentésben feltárt alapjoggal összefüggő visszásság megszűnik, ezért az alapvető jogok biztosa jelentését figyelemfelhívásnak szánja a hasonló visszásságok jövőbeni megelőzése érdekében.

A teljes jelentés olvasható a /documents/10180/143994/201202408.rtf/2c5cf0f2-8366-4eae-bb1f-5b5a2a595ce2 oldalon.