null A végrehajtó és végrehajtást kérő jogi képviselőinek díjazásáról

A végrehajtó és a végrehajtást kérő jogi képviselőjének díjazásáról

AJB-1619/2011, és AJB-1876/2011.

 

Az ombudsman szerint a végrehajtási eljárásban az ügy értékéhez viszonyítva aránytalanul magas lehet a hitelezőjogi képviselőjének és az önálló bírósági végrehajtónak a díja, amit az adóssal fizettetnek ki. Az állampolgári jogok biztosa az illetékes minisztertől új szabályozást kért, mert a helyzet sértheti a jogbiztonságot, a tisztességes eljárás alkotmányos követelményét.

Az ombudsman vizsgálatát a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke kezdeményezte, mert úgy vélte, hogy a hitelező jogi képviselőjének munkadíjáról szóló hatályos szabályozás számos rendelkezése hátrányosan érinti az adóst, és jogcímet szolgáltat a pénzintézeteknek, hogy tőle minél nagyobb összeget követelhessenek. Megállapításai nyomán aztán Szabó Máté ombudsman hivatalból megvizsgálta azt is, milyen módon számítják ki a végrehajtási eljárás másik résztvevője, az önálló bírósági végrehajtó díjazását. A végeredmény: a két szereplő egy 10 milliós tartozás behajtásáért összesen akár több mint 2 millió 230 ezer forintot is felszámolhat.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa ezzel kapcsolatban felidézte a ma törvényes lehetőségeket: vagy a jogszabály alapján kell kiszámolni, vagy a végrehajtást kérő és az ő jogi képviseletét ellátó jogtanácsos, ügyvéd megállapodása szerint lehet megállapítani a jogi képviselő díját – amit ő sikeres behajtás esetén kap meg. A bankok többsége a rendeletben szereplő, a tartozás nagyságától függő díjtételt alkalmazza. Ez nem tesz különbséget a lakossági hitelek és a vállalati hitelek között. A rendelkezés ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a díjat akár adósonként, külön-külön is felszámítsák, azaz amennyiben egy tartozásban két adós szerepel, akkor a jogi képviselő díja is megkétszereződhet. A jogszabály számítási lehetőségei között számottevő a különbség. Míg a hatályos szabályozás egyik számítási módja alapján, 10 milliós tartozásnál, egy adós esetében – általános forgalmi adóval együtt – átlagosan 325 ezer forint volna a jogi képviselő díjazása, egy ugyanezen tartozás két adósára kivetve már összesen megközelítőleg 650 ezer, a szintén jogszerűen alkalmazható egyedi megállapodás esetén ettől is magasabb összeget tartalmazhat.

Ez még nem minden: az önálló bírósági végrehajtó díját például a rendelet nehezen követhető módon állapítja meg: van benne munkadíj (költségátalány is), készkiadás, behajtási jutalék és külön rendelet szabályozza a végrehajtó kamarát megillető költségátalányt. Egy két adóst együttesen terhelő 10 millió forint összegű tartozás esetén a sikeres végrehajtáskor körülbelül 1 millió 583 ezer forint jár a végrehajtónak, készkiadások nélkül. A végszámla egy konkrét ügyben: tízmilliós tartozás sikeres behajtásakor a végrehajtást kérő jogi képviselőjének és a végrehajtónak „járó" összeg együtt körülbelül 2 millió 230 ezer forintot, és ez az még nem tartalmazza a közjegyzői okiratok hiteles kiadmányainak illetve a végrehajtási záradék kiállításának díját, a földhivatali eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási és néhány más díjat.

Az ombudsman felkérte a közigazgatási és igazságügyi minisztert, módosítsa a hatályos jogszabályt annak érdekében, hogy csökkenjenek a lakossági hitelszerződések végrehajtási eljárásának munkadíjai.

A teljes jelentések olvashatók a http://www.obh.hu/allam/jelentes/201101619.rtf, illetve a http://www.obh.hu/allam/jelentes/201101876.rtf oldalakon.